Komitet Badań nad Migracjami PAN bada kwestie uchodźców

Komitet Badań nad Migracjami PAN opublikował ekspertyzę „UCHODŹCY W POLSCE. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje.”

Treść ekspertyzy