Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania

Prof. Jan Strelau, członek rzeczywisty PAN został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Praca autorstwa czł. rzecz. PAN prof. Jana Strelaua pt. "Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania" została wybrana do Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego spośród 30 zgłoszonych publikacji. Konkurs na najlepszą pracę z zakresu humanistyki odbył się po raz pierwszy i został ogłoszony przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda została przyznana 30 listopada 2015 r.

Czytaj więcej
Prof. Jan Strelau (trzeci z prawej) w otoczeniu innych laureatów Nagrody Teofrasta, fot. Wojciech Wojtkielewicz

Nagroda Teofrast Superstar dla prof. Jana Strelaua

Po raz siódmy przyznano Nagrody Teofrasta dla najlepszych książek psychologicznych polskich autorów. Mimo stosunkowo krótkiej historii, Nagroda, ustanowiona i przyznawana przez redakcję magazynu „Charaktery”, pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego zdobyła uznanie czytelników i prestiż w środowisku akademickim. Jej laureatami są największe sławy polskiej psychologii.

Czytaj więcej

Międzynarodowe seminarium na temat sytuacji polityczno-społecznej na Półwyspie Koreańskim

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza do udziału w sympozjum "The Korean Peninsula in a global context. Opportunities and challenges in the 21st century". Poprzez interdyscyplinarny charakter sympozjum organizatorzy dążą do poruszenia wielu kwestii powiązanych ze współczesnym Półwyspem Koreańskim zarówno w sferze kulturowej, politologicznej, ekonomicznej czy historycznej. Referaty będą dotyczyć zarówno Korei Południowej jak i Północnej.

Czytaj więcej

Koncert z cyklu "PAN Chopin - Salon Muzyczny w Pałacu Staszica"

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zaprasza na koncert z cyklu "PAN Chopin Salon Muzyczny w Pałacu Staszica". Miejsce koncertu: Sala Lustrzana, I piętro, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Termin: poniedziałek, 26.01.2015, godz. 19.00. Wystąpi Karolina Nadolska, która da recital fortepianowy z utworami Fryderyka Chopina.

Instytut Slawistyki PAN zaprasza na promocję książki dr hab. Anny Zielińskiej

Instytut Slawistyki PAN zaprasza na promocję książki dr hab. Anny Zielińskiej

Instytut Slawistyki PAN Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy zapraszają na promocję książki dr hab. prof. IS PAN Anny Zielińskiej „Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim”. Książka została nagrodzona „Lubuskim Wawrzynem Naukowym 2013”. Promocja odbędzie się 20 marca 2014 r. o godz. 18.00 w Pracowni Duży Pokój, Warszawa, ul. Koszykowa 24/12. Rozmowę z autorką książki poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Burszta.

Czytaj więcej

"II wojna światowa. Historie i pamięć" - zaproszenie do współpracy

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie zaprasza do współpracy przy projekcie "II wojna światowa. Historie i pamięć" w ramach Seminarium Klaus Zernack Colloguium. Seminaria Klaus Zernack Colloquium odbywają się raz w miesiącu w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone są wspólnie przez profesorów Roberta Trabę (Dyrektor CBH PAN) i Michaela G. Mullera (Instytut Historyczny Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze).

Czytaj więcej

Nagrody za prace badaczek z Instytutu Slawistyki PAN

Po wyróżnieniu w XVII konkursie im. Profesora Jerzego Skowronka w listopadzie 2012 roku za studium "Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość" Lilli Moroz-Grzelak, nagrodzono dwie kolejne monografie pracowników naukowych Instytutu Slawistyki PAN.

Czytaj więcej

Konferencja naukowa "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)"

Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich PAN zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)", która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj więcej