Dr Filip Taterka egiptolog popularyzujący

Opowieści o królach z dawnych czasów, religii - znajdą czytelnicy opowiadań oryginalnie pisanych hieratyką, jedną z form starożytnego pisma egipskiego, a przetłumaczonych na język polski przez dra Filipa Taterkę z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN,  egiptologa, popularyzatora nauki, finalistę Nagród Naukowych Polityki 2018. Badacz świątyni Hatszepsut otrzymał również tegoroczne stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Czytaj więcej

Zbrojny Mieszka I złożony w kurhanie w Bodzi

W mauzoleum w postaci ziemnego kurhanu, znajdującego się w dzisiejszej wsi Bodzi, pod k. X w. złożono przedstawiciela zbrojnej elity Mieszka I – uważa prof. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dostojnik urodził się nad Wisłą, ale znaczną część życia spędzić miał w Skandynawii. Jego grób dał początek znanej nekropolii. Artykuł na ten temat ukaże się w tym roku w czasopiśmie „Slavia Antiqua”.

Czytaj więcej

Skąd przekonanie o „spisku gender”? Zbadali to naukowcy

W istnienie „spisku gender” wierzy niemal 30 proc. polskich katolików, zbadanych przez zajmujących się teoriami spiskowymi dr Martę Marchlewską z Instytutu Psychologii PAN, dr Paulinę Górską, dr. Mikołaja Winiewskiego i mgr. Filipa Łozowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Aleksandrę Cichocką z University of Kent. Wiara w istnienie takiego spisku związana jest z przekonaniem o wyższości własnej grupy wyznaniowej, nie wynika zaś z religijności czy samej wiary w Boga.

Czytaj więcej

Samotny chrzest Mieszka I

– Archeologia nie dostarcza żadnych śladów szerszej działalności misyjnej Mieszka. Nie mamy przedmiotów związanych z liturgią czy budowli sakralnych poza samym Poznaniem. Do czasów Bolesława Chrobrego mieszkańcy ziem Mieszka w dalszym ciągu palą zwłoki. To wszystko świadczy o tym, że Mieszko prawdopodobnie włączył się do świata chrześcijańskiego, ale wyłącznie ze swoim najbliższym otoczeniem – mówi prof. Przemysław Urbańczyk z UKSW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Czytaj więcej

Polacy zbliżają się postawami do postaw społeczeństw zachodnich

W życiu Polaków spada znaczenie pracy i religii, a rośnie rola przyjaciół i wolnego czasu – pokazują badania socjologów. – Polacy zbliżają się postawami do postaw społeczeństw zachodnich – mówi członkini Polskiej Akademii Nauk prof. Mirosława Marody z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z zespołem analizuje wyniki międzynarodowego projektu badawczego, w którym Europejczykom co 9 lat zadawane są pytania dotyczące wyznawanych przez nich wartości.

Czytaj więcej

W społeczeństwach otwartych szczęśliwe zarówno osoby tolerancyjne, jak i uprzedzone

Tolerancja i wzajemne zaufanie. Żadna z tych postaw nie przynosi szczęścia bezpośrednio, a osoby o takich przekonaniach nie są wcale szczęśliwsze od osób uprzedzonych. Jednak społeczeństwa, w których postawy „open society” są powszechne, są wyraźnie szczęśliwsze od tych o niskim rozpowszechnieniu postaw otwartych – wynika z badań dr. Jakuba Krysia z Instytutu Psychologii PAN. Ich wyniki ukazały się w „The Journal of Positive Psychology”.

Czytaj więcej

Prof. Andrzej Friszke z Nagrodą im. Kotarbińskiego

Prof. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Ufundowane przez Uniwersytet Łódzki wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł wręczono w niedzielę w Filharmonii Łódzkiej.

Czytaj więcej

Jak nosili się starożytni Egipcjanie

Nosili skarpetki, mitenki, przepaski oraz tuniki; znali nawet bieliznę!. Moda w starożytnym Egipcie, podobnie jak dzisiaj, zmieniała się. Znana była wełna, jednak dominującą tkaniną był len. Tym tematem zajmuje się dr Aleksandra Hallmann z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Oriental Institute w Chicago, organizatorka konferencji „Outward Appearance vs. Inward Significance: Addressing Identities through Attire in the Ancient World”.

Czytaj więcej