Łowcy cząstek jadą do Krakowa konferencja w IFJ PAN

earth 1607281 1280

dragonuppl/www.pixabay.com

Do detekcji cząstek promieniowania kosmicznego wystarcza dziś smartfon z aparatem fotograficznym i aplikacją CREDO Detector. Użytkownicy aplikacji, rozproszeni po całym świecie, współtworzą obejmujący całą planetę detektor cząstek o unikatowych możliwościach obserwacyjnych. W pierwszych dniach października organizatorzy i pasjonaci projektu spotkają się na kilkudniowej konferencji naukowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

W dniach 1-5 października w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja adresowana do naukowców, nauczycieli i pasjonatów zaangażowanych w tworzenie za pomocą smartfonów z aplikacją CREDO Detector ogólnoplanetarnego detektora cząstek promieniowania kosmicznego. Z powodów logistycznych liczba uczestników konferencji jest ograniczona, jednak zdalnie może w niej uczestniczyć każdy. Aktualny link do strumienia wideo znajduje się na stronie wydarzenia (zakładka „Remote participation” pod adresem https://credo.science/credo-week-2018).

 – Tegoroczny CREDO Week będzie wyjątkowy – podkreśla kierujący projektem dr hab. Piotr Homola (IFJ PAN). – Zamierzamy pokazać światu nasze „pierwsze światło”, czyli pierwsze nadające się do publikacji naukowych dane z Quantum Gravity Previewer, eksperymentu CREDO testującego hipotezę o kwantowej strukturze czasoprzestrzeni. To będzie piękny dowód, że zaangażowanie tysięcy użytkowników aplikacji CREDO Detector niesie wymierną wartość naukową, na dodatek w tak ekstremalnie trudnej do obserwacyjnego zweryfikowania dziedzinie jak kwantowa grawitacja.

Oficjalna prezentacja pierwszych danych naukowych zebranych dzięki CREDO Detector odbędzie się w czwartek podczas konferencji prasowej w siedzibie IFJ PAN.

Program CREDO Week 2018 obejmuje różnego typu zagadnienia związane z realizacją projektu, pogrupowane w cztery całodniowe wydarzenia. Sam projekt od początku stawia na otwartość: udostępnia kody oprogramowania, gwarantuje zainteresowanym dostęp do najświeższych danych. Celem z jednej strony jest stworzenie warunków dla jak najbardziej kreatywnego rozwoju nauki, z drugiej – rozbudzenie entuzjazmu naukowego wśród ludzi na całym świecie. Z tego powodu w pierwszym dniu konferencji będą królowały warsztaty z discoverologii, właśnie się rodzącej formy działalności, zajmującej się sposobami tworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju nauki i zwiększania szans na dokonywanie kolejnych odkryć. Drugi i trzeci dzień konferencji przeznaczono na omawianie zagadnień i szkolenia z zakresu oprogramowania i sprzętu używanego w projekcie CREDO (w tym na poziomie dla początkujących) oraz dyskusje nad tematyką naukową projektu. Uczestnicy będą także debatować nad problemami związanymi ze zwiększaniem publicznego zaangażowania w projekt. W czwartym dniu przewidziano seminarum z udziałem gości i zaproszonych mówców oraz konferencję prasową z prezentacją pierwszych naukowych wyników CREDO. Ostatni, piąty dzień konferencji będzie dotyczył głównie spraw organizacyjnych.

 Aplikacja CREDO Detector jest rozwijana w ramach międzynarodowej inicjatywy zapoczątkowanej i koordynowanej przez naukowców z IFJ PAN. Nadzór nad utrzymaniem i rozbudową aplikacji sprawuje Politechnika Krakowska, za gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiada Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Instytucjonalni partnerzy projektu, dotychczas współdziałający na zasadach dobrowolności, zamierzają w trakcie konferencji podpisać Memorandum of Understanding, dokument konstytuujący CREDO i formalizujący współpracę.

Projekt CREDO jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez program Visegrad Grants w ramach International Visegrad Fund (IVF).

Źródło:  IFJ PAN