W poszukiwaniu cząstek spokrewnionych

W 2012 roku w Wielkim Zderzaczu Hadronów odkryto bozon Higgsa, ostatnią brakującą cząstkę Modelu Standardowego. Od tego czasu trwają poszukiwania nowych, spokrewnionych z nim cząstek, przewidywanych przez różne teorie wychodzące poza znaną fizykę. W gronie faworytów do zaobserwowania wymienia się zwłaszcza bozony Higgsa z dodatnim lub ujemnym ładunkiem elektrycznym. Czy jednak cząstki te naprawdę istnieją?

Czytaj więcej

Monowarstwy ujawnione

Ciekłokrystaliczne warstwy o grubości pojedynczej cząsteczki mogą tworzyć niezwykle skomplikowane struktury. Złożoność budowy takich monowarstw utrudnia ich zobrazowanie za pomocą standardowej mikroskopii skaningowej. Mimo to zdjęcia z mikroskopu STM, które uzyskano w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pierwszy raz ujawniają szczegóły budowy monowarstw dimerów ciekłokrystalicznych, wskazują też na mechanizmy odpowiedzialne za narodziny chiralności.

Czytaj więcej

Wspaniały potencjał generatywny trójkąta Sierpińskiego

Jeden tranzystor, zaledwie parę cewek i kondensatorów. Nawet tak prosty układ elektroniczny może stać się oscylatorem o zaskakującym bogactwie zachowań – udowodnili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, przy udziale partnerów z włoskich uniwersytetów w Katanii i Trydencie.

Czytaj więcej

Interaktywne sterowanie rozmiarami nanocząstek katalizatora

5, 10, a może 15? Ile nanometrów powinny liczyć nanocząstki katalizatora, żeby reakcja przebiegała optymalnie? Odpowiedzi zwykle szuka się poprzez mozolne testy. W IChF PAN opracowano technikę usprawniającą przebieg takiej optymalizacji w układach mikrofluidycznych. Rozmiary nanocząstek katalizatora można teraz zmieniać w zależności od potrzeb, zachowując ciągły przepływ przez złoże katalizatora.

Czytaj więcej

Prof. Malinowski: mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia

Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery do zera w ciągu najbliższych 30 lat, a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę; w przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie – powiedział prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN.

Czytaj więcej

Polski pomysł na wydajne perowskity

Ogniwa fotowoltaiczne oparte na perowskitach są wydajniejsze, jeśli perowskit jest utarty mechanicznie, a nie uzyskany klasycznie - w roztworze. Nad wyjaśnieniem tego zjawiska pracuje dr inż. Daniel Prochowicz z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Czytaj więcej

LIGO i Virgo ogłaszają cztery nowe detekcje fal grawitacyjnych

W sobotę naukowcy obecni na roboczej konferencji Gravitational Wave Physics and Astronomy w College Park w Maryland (USA) przedstawili nowe wyniki dotyczące obserwacji fal grawitacyjnych emitowanych przez układy podwójne obiektów zwartych (czarnych dziur i gwiazd neutronowych), uzyskane w pierwszej i drugiej kampanii obserwacyjnej prowadzonej przez sieć zaawansowanych detektorów fal grawitacyjnych: dwa finansowane przez NSF detektory LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) oraz europejski detektor Virgo.

Czytaj więcej

Portal projektu Sat4Envi ruszy pod koniec 2020 r.

Pod koniec 2020 r. zacznie działać portal projektu Sat4Envi, którego celem jest stworzenie narzędzia do powszechnego i łatwego udostępniania danych satelitarnych. Projekt Sat4Envi realizuje konsorcjum, którego liderem jest IMGW-PIB, a partnerem m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Czytaj więcej

Komitet Geofizyki PAN w sprawie globalnego ocieplenia klimatu

Komitet Geofizyki PAN ponawia apel o prowadzenie badań nad procesami klimatycznymi, jak również skutkami społecznymi i ekonomicznymi wywołanymi zmianami klimatu, a także nad ewentualnymi działaniami adaptacyjnymi i łagodzącymi, na wypadek  gdyby międzynarodowe wysiłki zmierzające do ograniczenia tych zmian nie przyniosły rezultatu.

Czytaj więcej