Zespół Prof. Agnieszki Dobrzyń wśród laureatów konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’

10 października zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’. Drugie miejsce w tym konkursie zajął projekt BIONICZNA TRZUSTKA, realizowany przez konsorcjum: Instytut Nenckiego (Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń), Fundacja na rzecz nauki i rozwoju (dr hab. Michał Wszoła), Politechnika Warszawska (prof. Wojciech Święszkowski), Warszawski Uniwersytet Medyczny (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Medispace Sp.z o.o.

Czytaj więcej

Bitcoin lepszy od dolara? Analizy statystyczne Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Już sama nazwa nie budzi zaufania: kryptowaluty. Zlepki bitów, przez wielu uznawane za pieniądz wątpliwej natury. Zaawansowane analizy statystyczne rynku bitcoina, wykonane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, nie wykazały jednak żadnych istotnych różnic między jego podstawowymi parametrami statystycznymi, a ich odpowiednikami wyznaczonymi dla respektowanych rynków finansowych. Bitcoin jest lepszą walutą niż mógłby się wydawać?

Czytaj więcej

Ukryte stany elektronowe na drodze do nanokrystalicznych półprzewodników

Gdy naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, realizując granty Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs TEAM), przystępowali do prac nad kolejnym materiałem zaprojektowanym pod kątem wydajnej produkcji nanokrystalicznego tlenku cynku, nikt nie oczekiwał niespodzianki. Zaskoczenie było naprawdę ogromne: zaobserwowane przemiany fizyko-chemiczne okazały się wyjątkowo egzotyczne.

Czytaj więcej

Ruszają pierwsze badania w polskim synchrotronie Solaris

Ruszają badania w synchrotronie Solaris w Krakowie, najnowocześniejszym tego typu urządzeniu w tej części Europy. Na początek przeprowadzonych zostanie 26 eksperymentów, przygotowanych przez naukowców z 12 polskich oraz pięciu zagranicznych placówek, w tym Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Czytaj więcej

Mikrokwazary mówią o kwazarach

Lśnią nawet z odległości miliardów lat świetlnych, są intrygujące lecz nieskore do ujawniania swych tajemnic. Na szczęście możemy nieco lepiej poznać kwazary przyglądając się ich gwiezdnym odpowiednikom. Wieloletnie obserwacje mikrokwazara SS 433 w obserwatorium HAWC, pozwoliły  zidentyfikować szczegóły procesów odpowiedzialnych za produkcję wysokoenergetycznego promieniowania. W „Nature” piszą o tym naukowcy m.in. z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Czytaj więcej

Łowcy cząstek jadą do Krakowa konferencja w IFJ PAN

Do detekcji cząstek promieniowania kosmicznego wystarcza dziś smartfon z aparatem fotograficznym i aplikacją CREDO Detector. Użytkownicy aplikacji, rozproszeni po całym świecie, współtworzą obejmujący całą planetę detektor cząstek o unikatowych możliwościach obserwacyjnych. W pierwszych dniach października organizatorzy i pasjonaci projektu spotkają się na kilkudniowej konferencji naukowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Czytaj więcej

Nie ma magii w synchronizacji na odległość

W niektórych układach fizycznych nawet dość odległe od siebie elementy potrafią synchronizować swoje akcje. Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na przykładzie sieci elektronicznych oscylatorów połączonych w pierścień wykazali, że niekiedy synchronizację na odległość można dobrze wytłumaczyć.

Czytaj więcej

Czy materia w kamieniu ulega w czasie pewnym zmianom?

Skały mogą doświadczyć różnorodnych przeobrażeń np. rozpuszczania, rekrystalizacji, powstawania jednych minerałów kosztem innych czy w końcu topienia. Wszystkie te zjawiska związane są ze zmianą warunków, jakich skała doświadcza w swoim otoczeniu – mówi geolog dr hab. Mirosław Jastrzębski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Czytaj więcej

Czy jądro Ziemi wybuchnie? Co to jest przebiegunowanie?

Jądro Ziemi nie ma właściwości wybuchowych. Od 4,5 mld lat nie wybuchło. I nic nie wskazuje na to, że wybuchnie kiedyś – mówi geolog dr hab. Mirosław Jastrzębski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. I dodaje, że zamiast wybuchu czeka nas inne zjawisko związane z jądrem: przebiegunowanie magnetyczne.

Czytaj więcej