Dr Michał Komorowski laureatem prestiżowego grantu EMBO (Excellence In Life Sciences)

Dr Michał Komorowski, pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, został laureatem prestiżowego grantu EMBO (Excellence In Life Sciences). Granty EMBO bezpośrednio wspierają utalentowanych młodych naukowców. Służą organizowaniu przez nich własnych, nowych laboratoriów. W efekcie dotacje te pozwalają na powrót utalentowanych naukowców do krajów aktywnie rozwijających nauki podstawowe.

Czytaj więcej
Nowy międzynarodowy kwartalnik "ECONTECHMOD"

Nowy międzynarodowy kwartalnik "ECONTECHMOD"

Ukazały się pierwsze numery (Vol. 1 i Vol. 2/2012) nowego międzynarodowego kwartalnika ECONTECHMOD wydawanego wspólnie przez Polska Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Politechnikę Lwowską i Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Czasopismo to, redagowane w języku angielskim i rosyjskim, jest poświęcone ekonomice technologii i modelowaniu procesów.

Czytaj więcej