Szczepienia: wydanie specjalne magazynu PAN „Academia”

Szczepienia w Academii

Wikimedia Commons

– Zaniechanie szczepień może prowadzić do pojawienia się ponownie wielu groźnych chorób. Wszyscy powinniśmy zabiegać, aby tak się nie stało – pisze prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN w wydaniu specjalnym „Academii” poświęconym debacie o szczepieniach, która odbyła się na 132. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy do lektury.

 

 Słowo wstępne

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (PAN) – najbardziej miarodajna grupa naukowców w Polsce, składająca się z członków korporacji PAN, dyrektorów instytutów PAN i przewodniczących naukowych komitetów PAN – jednomyślnie przyjęło 16 czerwca 2016 roku stanowisko w sprawie szczepień ochronnych. W dokumencie tym mocno rekomendowano wykonywanie szczepień ochronnych, zarówno tych obowiązkowych, jak i tych zalecanych. Jednocześnie wskazano na szkodliwe konsekwencje aktywności ruchów antyszczepionkowych. Ruchy te powołują się na błędne publikacje naukowe, żerują na obawach i strachu rodziców i są zwykle moderowane przez ignorantów i oszustów. Wystąpienia najwybitniejszych autorytetów i specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia poprzedziły dyskusję nad stanowiskiem Zgromadzenia Ogólnego. Przedstawiono całkowicie przekonujące i jednoznaczne argumenty za tym, że szczepionki są najlepiej przebadanymi lekami. Ich wprowadzenie jest jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Szczepienia uratowały życie milionom ludzi i uwolniły nas od wielu groźnych i śmiertelnych chorób. Zaniechanie szczepień może w przyszłości prowadzić do pojawienia się tych chorób ponownie. Wszyscy solidarnie powinniśmy zatem zabiegać, aby tak się nie stało, dla zdrowej przyszłości naszych dzieci i wnuków – przyszłości wolnej od groźnych chorób zakaźnych. 

Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk

 

Academia – wydanie specjalne 1 [2] 2016 – Szczepienia