Eksperci poszukiwani przez Komisję Europejską do oceny programu

horizon 2020k

Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzenia śródokresowej oceny efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę dwunastu ekspertów, którzy ocenią dotychczasową realizację postawionych celów oraz wypracują rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w Unii Europejskiej.

W pracach tej elitarnej grupy mogą wziąć udział przedstawiciele świata akademickiego i naukowego z Polski. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 9 września br. Przewiduje się, że prace grupy rozpoczną się w styczniu 2017 roku i potrwają pół roku. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/high-level-group_en.pdf

Komisja Europejska ogłosiła, że w nadchodzącym roku zostanie zainwestowanych 8,5 miliarda euro w innowacyjne badania prowadzone w ramach programu Horyzont 2020. Zostały także upublicznione zmodyfikowane wersje programów prac.

Wyjątkowo ważną zmianą jest wprowadzenie wymogu zapewnienia otwartego dostępu do danych badawczych dla wszystkich nowych konkursów Horyzontu 2020. Normą ma stać się udostępnianie online danych wykorzystywanych w realizacji projektów finansowanych z programu. Ma to zwiększyć konkurencyjność i transparentność prowadzenia badań naukowych, przyśpieszyć innowacyjność, wspomóc rozwój współpracy, a także pomóc uniknąć powielania działań. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-250716
 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programócw Badawczych UE