Konkurs na polsko-belgijskie projekty badawcze. Zgłoszenia tylko do końca września!

O finansowe wsparcie mogą się ubiegać naukowcy PAN w ramach konkursu na nowe projekty polsko-belgijskie na lata 2020-2021. To możliwe dzięki umowie o współpracy między Polską Akademią Nauk (PAN) a belgijskim Funduszem Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS).

Naukowcy PAN  mogą składać swoje aplikacje do 30 września 2019 roku. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie PAN i przesłać go do Biura Współpracy z Zagranicą na adres bwz@pan.pl.

PAN sfinansuje wizyty badaczy w Belgii (do 14 dni rocznie na projekt). Dieta dzienna to 130 euro na pokrycie kosztów utrzymania, zakwaterowania, transportu miejskiego i innych wydatków. Obowiązują wewnętrzne procedury refundacyjne PAN.

Wyłonione w konkursie projekty otrzymają od F.R.S.-FNRS do 15 tys. euro finansowania (7,5 tys. euro rocznie). Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie F.R.S.-FNRS.

Delegowani naukowcy muszą posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do bezpłatnej opieki medycznej w kraju pobytu.

Więcej informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą PAN.