Zgłoś swój projekt badawczy i zdobądź finansowanie dzięki współpracy PAN z CNRS

Tylko do 17 września 2019 r. można składać aplikacje w ramach konkursu International Emerging Action (IEA). To inicjatywa CNRS, francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych, z którym Polska Akademia Nauk (PAN) ściśle współpracuje.

Jednostki naukowe PAN mogą przystąpić do konkursu na dwuletnie międzynarodowe programy współpracy naukowej IEA na lata 2020-2021.

Celem programu IEA (dawniej PICS) jest wspieranie nowych partnerstw (z udziałem młodych naukowców) i nowych obszarów współpracy naukowej. Do złożenia wniosków nie są wymagane wcześniejsze kontakty naukowe ani wspólne publikacje.

Aplikacje można przesyłać tylko do 17 września 2019 r. Najpierw koordynatorzy francuscy wysyłają odpowiednie formularze w serwisie internetowym CoopIntEeR. Następnie polscy koordynatorzy przekazują kopię tych dokumentów do naszego Biura Współpracy z Zagranicą na adres bwz@pan.pl.

Klawiatura z klawiszem Enter ozdobionym ikoną dokumentu

Projekty ocenią eksperci CNRS i PAN. Po stronie polskiej będą stosowane następujące kryteria:

  • jakość naukowa projektu (waga spodziewanych efektów naukowych);
  • jakość naukowa i komplementarność zespołów;
  • uczestnictwo młodych naukowców.

Wyniki poznamy już w grudniu 2019 r.

Szczegółowe informacje o IEA na stronie CNRS.

CNRS prowadzi również inne programy:

  • International Research Laboratory (IRL);
  • International Research Project (IRP, dawne LIA);
  • International Research Network (IRN, dawne GDRI).

Z zasadami współpracy można się zapoznać na stronie CNRS.