Zmiany klimatyczne w Polsce. Relacja z konferencji ONZ i PAN

Aby zatrzymać globalne ocieplenie, musimy zredukować emisję CO2 – podkreślali naukowcy i eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polską Akademię Nauk (PAN).

small_2019-10-23_Konferencja_002.jpg

Przedstawiciele PAN i ONZ na konferencji o zmianach klimatu

Konferencja „Zmiany klimatyczne w Polsce” odbyła się 23 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do dyskusji o najważniejszym dziś problemie cywilizacyjnym zaprosiliśmy przedstawicieli rządu i władz lokalnych, naukowców, ekspertów, aktywistów, działaczy pozarządowych, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych i biznesu.

Uczestników powitał prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Zaznaczył, że prognozowanie tego, co nas czeka jest jednym z podstawowych obowiązków naukowców. Prof. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczył, że jego uczelnia ma  ambicje, aby być najbardziej proekologiczną w kraju.

Z kolei Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie powiedziała, że zmiany klimatu są tym, co wyróżnia nasze czasy na tle historii.

Następnie fizyk atmosfery prof. Szymon Malinowski (przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN) opowiedział, jak powstaje efekt cieplarniany. Wskazał na konieczność gwałtownej redukcji emisji, a także usuwania gazów cieplarnianych z atmosfery.

small_2019-10-23_Konferencja_018.jpg

small_2019-10-23_Konferencja_021.jpg

Prof. Szymon Malinowski opowiada o efekcie cieplarnianym

Jak zmiany klimatu odbiją się na Polsce

Dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przytoczyła niepokojące dane dotyczące wzrostu średniej temperatury w Polsce: od lat 70. XX w. wyniósł on 2 stopnie Celsjusza, choć jest on różny w zależności od regionu.

Dr Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego przywołał temat mieszania problemu smogu i zmian klimatu. Zaznaczył, że usuwanie smogu nie zawsze idzie w parze z ochroną klimatu. Z kolei przedstawiciele agencji ONZ zajmujących się migracjami mówili o potrzebie uregulowania sytuacji prawnej uchodźców klimatycznych.

small_2019-10-23_Konferencja_029.jpg

small_2019-10-23_Konferencja_030.jpg

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem

Skutki dla człowieka i dla przyrody

Podczas konferencji rozmawialiśmy też o wpływie zmian klimatu na zdrowie człowieka: zarówno fizyczne (fale upałów, zanieczyszczenie powietrza), jak i psychiczne. Głos zabrali m.in. młodzi działacze klimatyczni, których problem zmian klimatu będzie w przyszłości dotyczył w największym stopniu.

O dramatycznych zmianach, które już dziś zachodzą w przyrodzie i Bałtyku, opowiedział prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN. Ekspert WWF Przemysław Nawrocki poruszył temat niskiego poziomu zasobów wód powierzchniowych w Polsce, a dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, zaapelował o plan adaptacji obszarów wiejskich i systemy wspierające rolnictwo.

Perspektywa biznesu

Do dyskusji zaprosiliśmy również przedsiębiorców. Przedstawiciele firm Jack Wolfskin, IKEA i Samsung tłumaczyli, w jaki sposób starają się zmienić podejście biznesowe.

Ponadto Hanna Uhl z Ministerstwa Przedsiębiorczości i dyrektor  Instytutu Maszyn Przepływowych PAN prof. Jan Kiciński opowiadali o aktualnych możliwościach rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Konferencję „Zmiany klimatyczne w Polsce” zorganizowały wspólnie Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk. Wydarzenie odbyło się z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych, przypadającego co roku 24 października.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra / PAN