Ruszają wybory do komitetów naukowych PAN. Po raz pierwszy przez internet!

Zapraszamy naukowców z całego kraju do udziału w tych ważnych wyborach. Wspólnie wybierzmy skład 78 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Aby kandydować lub zagłosować, trzeba do 20 listopada założyć indywidulane konto w naszym systemie elektronicznym.

Smartfon z logo PAN i formularzem do głosowania

Wybory po raz pierwszy odbędą się przez internet w systemie wyborczym PAN. Zasady są proste.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH

Członkowie Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Akademii Młodych Uczonych (AMU)

  1. Mogą głosować w wyborach. Nie muszą się rejestrować w systemie. Wystarczy, że klikną w link aktywacyjny przesłany mailowo, a potem sprawdzą swoje dane i wybiorą maksymalnie dwa komitety.
  2. Zostają członkami komitetu w innym trybie.

Naukowcy spoza PAN i AMU

Mogą kandydować oraz głosować. Do rejestracji w systemie zachęcamy wszystkich uczonych spoza PAN, w tym przedstawicieli uczelni,  instytutów PAN i instytutów badawczych. Wspólnie wybierzmy skład 78 komitetów naukowych na kadencję 2020-2023.

Do udziału w wyborach zapraszamy samodzielnych pracowników naukowych z tytułami:

  • dr hab.
  • prof. dr hab.
  • dr hab. inż.
  • prof. dr hab. inż.

TERMINY

Od 12 do 20 listopada trzeba zarejestrować się jako kandydat lub osoba uprawniona do głosowania. Następnie PAN zweryfikuje wszystkie zgłoszenia. Głosowanie online potrwa od 16 do 20 grudnia.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny w instrukcji wyborczej.

WAŻNA ROLA KOMITETÓW

Komitety naukowe PAN pełnią funkcję doradczą. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia. Wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzują wyniki badań.

Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin – fizycy, chemicy, socjolodzy itd.

System wyborczy PAN – wybory do komitetów naukowych PAN 2019

Źródło informacji i grafiki: Polska Akademia Nauk