Masz szansę na ERC? Sprawdź się w PAN

Próbne panele dla osób, które przeszły pomyślnie pierwszy etap starań o otrzymanie Starting Grant Europejskiej Rady ds. Nauki (European Research Council – ERC) organizuje Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Na spotkanie z ekspertami – specjalistami w danej dziedzinie – może się umówić każdy chętny.

Próbny panel to element przygotowań przed rozstrzygającym spotkaniem w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, które zdecyduje o przyznaniu pieniędzy na realizację ich planu badawczego. Tego typu „trening” jest standardową procedurą w przypadku aplikantów z krajów mających wysoki odsetek przyznanych europejskich grantów.

Prestiżowe granty ERC finansują przełomowe i nowatorskie pomysły w dowolnym obszarze nauki. Potwierdzają też wysoką jakość i innowacyjność prowadzonych badań. Niestety, do Polski trafia ich niewiele – do tej pory otrzymało je 18 badaczy, m.in. prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz dr Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego. Wynika to m.in. z braku profesjonalnego wsparcia zarówno w procesie tworzenia wniosku, jak i w przygotowywaniach do rozmów kwalifikacyjnych tych kandydatów, którzy mają realne szanse na uzyskanie finansowania.

Polska Akademia Nauk organizuje próbne rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które przeszły pomyślnie pierwszy etap starań o otrzymanie Starting Grant ERC. W trakcie spotkania każdy kandydat zaprezentuje krótko swój pomysł badawczy. Następnie w ciągu maksymalnie 20 minut będzie odpowiadać na pytania panelu ok. 10 ekspertów zarówno ze swojej dziedziny nauki, jak i dziedzin pokrewnych. Na zakończenie zaplanowano półgodzinną dyskusję specjalistów ze wszystkich paneli oraz pozostałych uczestników, w trakcie której kandydaci wysłuchają uwag, komentarzy oraz rad, dotyczących samego projektu badawczego, jak i formy wystąpienia. Tego typu sugestie pozwolą aplikantom doszlifować swoje wystąpienia i być przygotowanym do podchwytliwych pytań w Brukseli.

Pierwsza taka rozmowa odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w siedzibie Kancelarii PAN. Trzy kolejne zaplanowano na 8 czerwca.

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza osoby, które dostały się do drugiego etapu konkursów ERC i chciałyby mieć zorganizowany panel próbny: doskonalosc@pan.pl,  tel. 22 182 60 80.