Kto ucieszy się Brukselką?

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN znaleźli się w gronie nominowanych do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 2 czerwca.

Pomysł nagradzania polskich instytucji, naukowców i przedsiębiorców narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 – 2001). Dr Andrzej Siemaszko, ówczesny dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (w latach 1999-2014), zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach ramowych UE. Idea ta spotkała się z uznaniem środowiska. Swoją oryginalnością zwróciła też uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden kraj, uczestniczący w programach ramowych, nie wyszedł z inicjatywą nagradzania najlepszych ich uczestników. Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki 2016, pod przewodnictwem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wybrała laureatów spośród polskich uczestników Programu Ramowego Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu ramowego, który ma wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich.

Nominowani do Nagrody Kryształowa Brukselka 2016:

W kategorii UCZELNIE

    Uniwersytet Warszawski
    Politechnika Warszawska
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    Politechnika Wrocławska
    Uniwersytet Jagielloński

W kategorii INSTYTUTY

    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
    Instytut Chemii Fizycznej PAN
    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
    Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
    Instytut Metali Nieżelaznych

W kategorii MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

    Synektik S.A.
    Airoptic Sp. z o.o.
    ITTI Sp. z o.o.
    Vigo System S.A.
    TMBK Partners Tomasz Kośmider

 W kategorii DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

    KGHM Polska Miedź SA
    Astri Polska Sp. z o.o.
    Mostostal Warszawa SA
    Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
    Orange Polska SA

W kategorii NAGRODA INDYWIDUALNA

    Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk
    Dr Fernando Solano Donado
    Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
    Agnieszka Kowalska

Więcej informacji: www.konferencja2016.kpk.gov.pl