Miliony dla doświadczonych z pomocą PAN

Do 1 września 2016 r. można składać wnioski w Advanced Grants, konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców o ugruntowanej pozycji zawodowej. Do podziału w tej turze jest 647 mln euro. Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk oferuje aplikantom wsparcie w procesie przygotowania wniosku.

Rangi oraz prestiżu Advanced Grants nie sposób przecenić. Stanowią one jeden z kluczowych wyznaczników doskonałości naukowej. Są nie tylko jednym z największych osiągnięć, ale również okazją do wcielania w życie najśmielszych i najbardziej ryzykownych projektów.

Jest to bowiem ten typ grantu ERC, w którym można uzyskać najwięcej – 2,5 mln euro, a w uzasadnionych przypadkach nawet do 3,5 mln euro na okres do pięciu lat. Finansowanie to może pokryć wynagrodzenie lidera oraz dobranych przez niego członków zespołu, koszty prowadzonych badań, wyjazdów z nimi związanych, udziału w konferencjach, publikacji itp. Kupić można także aparaturę badawczą, a także pokryć koszty pośrednie jednostki naukowej, w której grant będzie realizowany.

Projekty mogą dotyczyć dowolnego obszaru tematycznego. Wnioski mogą składać reprezentanci nauk ścisłych i technicznych, przyrodniczych, a także społecznych i humanistycznych. Kandydat do Advanced Grant powinien zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe z ostatnich dziesięciu lat: do 10 najważniejszych publikacji w wiodących międzynarodowych czasopismach recenzowanych lub 3 monografie, z których jedna została przetłumaczona na język obcy. Istotne są również przyznane patenty, prezentacje na międzynarodowych konferencjach, wyprawy badawcze kierowane przez aplikanta lub konferencje, które badacz współorganizował jako członek komitetu organizacyjnego. Nie bez znaczenia pozostaną otrzymane nagrody, członkostwo w organizacjach, udział w promocji i edukacji znanych i wybitnych naukowców, itp.

Polska dotychczas nie należała do krajów mogących szczycić się liczbą zdobytych grantów. W ramach 7. Programu Ramowego Advanced Grants uzyskało dwóch członków korespondentów PAN: prof. Andrzej Udalski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Ryszard Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego, a także członek rzeczywisty prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN. Do tego grona dołączył w tym roku prof. Grzegorz Pietrzyński, który swój grant będzie realizował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Tymczasem w latach 2007-2015 w Wielkiej Brytanii ten typ grantu zdobyło już 447 naukowców, w Niemczech 276, a we Francji 235. Również zestawienie naszego wyniku z krajami o podobnym PKB per capita oraz znacznie mniejszym potencjale demograficznym nie jest korzystne. Niedorównujące Polsce zarówno pod względem powierzchni, liczby ludności Węgry mają aż 15 laureatów Advanced Grants.

Zdobycie Advanced Grant nie jest łatwe. Jedną z głównych przyczyn dotychczasowych niepowodzeń polskich naukowców było niewystarczające wsparcie kandydatów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Dlatego Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza do kontaktu wszystkich naukowców, którzy rozważają wystartowanie w konkursie ERC Advanced Grant: doskonalosc@pan.pl, tel. 22 182 60 80.

Szczegółowe informacje o konkursie Advanced Grants można znaleźć na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html 

Dodatkowe informacje:

„Magia i marka grantów” – wywiad z prof. dr. hab. Pawłem Rowińskim, wiceprezesem PAN o zadaniach Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN opublikowany w magazynie PAN „Academia” 1/2016
„Masz szansę na ERC? Sprawdź się w PAN” – o organizowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN próbnych panelach dla osób, które przeszły pomyślnie pierwszy etap starań o otrzymanie Starting Grant
„Grant, który otwiera wszystkie drzwi” – rozmowa z prof. dr. hab. Pawłem Rowińskim, wiceprezesem PAN oraz dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN Ewą Kuśmierczyk o planach zwiększenia liczby grantów European Research Council otrzymywanych przez polskich naukowców

Oglądaj: „Niespokojne umysły 8: Tomasz Dietl” 
Oglądaj: „Niespokojne umysły 10: Andrzej Udalski”