Wiceprezes PAN członkiem Komitetu Wykonawczego Euro-CASE

W dniu 15 listopada 2016 r. w Lyngby k. Kopenhagi odbyło się posiedzenie Zarządu organizacji Euro-CASE - European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, podczas którego prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, została wybrana na członka Komitetu Wykonawczego Euro-CASE w kadencji 2017-2020.

Czytaj więcej

W Pekinie o Nowym Jedwabnym Szlaku z udziałem Prezesa PAN

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wziął udział w Pekinie w Pierwszym Międzynarodowym Forum Krajowych Organizacji Naukowych na temat największej politycznej i gospodarczej inicjatywy Chin w ostatnich latach – Nowego Jedwabnego Szlaku. Projekt ma być siecią korytarzy transportowych, które połączą Państwo Środka z innymi krajami regionu oraz Europą Zachodnią.

Czytaj więcej

Zdominowane drapieżniki

Choć duże drapieżniki w Europie mają się coraz lepiej – ich tradycyjny wpływ na ekosystemy jest dziś bardzo ograniczony. Powód? Coraz większa dominacja człowieka w krajobrazie – twierdzą naukowcy z Polski, Szwecji, Norwegii, Francji i Holandii. Swoje wnioski opublikowali w „Proceedings of the Royal Society B”. Pierwszym autorem jest dr hab. Dries Kuijper z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Czytaj więcej

Kierzek i Turner uhonorowani Polsko-Amerykańską Nagrodą Naukową

Badacze RNA – prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Uniwersytetu w Rochester – odebrali we wtorek w Warszawie Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową przyznawaną wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS).

Czytaj więcej

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2016 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS11, PRELUDIUM11 i SONATA11.

Czytaj więcej

"Stół i dyplomacja" w Stacji Naukowej PAN w Paryżu

"Stół i dyplomacja" - konferencja analizująca relacje między protokołem dyplomatycznym a praktykami gastronomicznymi na przestrzeni wieków trwała 4 dni, a ostatnia jej część odbyła się w pomieszczeniach Stacji Naukowej PAN w Paryżu z silnym polskim akcentem gastronomicznym.

Czytaj więcej

Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Tematyka tegorocznej sesji z cyklu Dwugłos Nauki wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i będzie okazją do refleksji nad znaczeniem przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów Polski, dla jej państwowości i dla jej wzrostu w aspekcie społecznym, duchowym i kulturalnym.

Czytaj więcej