Spotkanie władz PAN z ministrem nauki

Spotkanie władz PAN z ministrem nauki

Profesorowie Jerzy Duszyński i Paweł Rowiński spotkali się 26 listopada 2015 r. z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Panem Jarosławem Gowinem w celu omówienia przyszłych inicjatyw Polskiej Akademii Nauk oraz znaczenia naukowców w kształtowaniu polskiej nauki.

Czytaj więcej
Prezes PAN z wizytą w Moskwie

Prezes PAN z wizytą w Moskwie

Bieżące problemy i projekty przyszłej współpracy były tematem rozmów Prezesa PAN oraz jednego z wiceprezesów PAN z przedstawicielami rosyjskiej nauki. Podczas dwudniowego spotkania w Moskwie odwiedzono m.in. Rosyjską Akademię Nauk.

Czytaj więcej

Uczeni PAN z polskimi noblami

Trzej uczeni z PAN – prof. Stanisław Penczek, prof. Kazimierz Rzążewski i prof. Jerzy Jedlicki – zostali tegorocznymi laureatami Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanych „polskimi noblami”. Naukowców uhonorowano za za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze oraz wnoszą wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy Polski.

Czytaj więcej

Debata o imigrantach na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

131. sesja Zgromadzenia rozpocznie się debatą dotyczącą napływu do Europy uchodźców z Azji i z Afryki. W dyskusji nad problemem imigracji udział wezmą: prof. dr hab. Marcin Kula (UW), prof. dr hab. Marek Okólski (Komitet Badań nad Migracjami PAN), dr hab. Maciej Duszczyk (Zespół Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW) oraz dr hab. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW).

Czytaj więcej

Wszyscy jesteśmy Francuzami - reakcja PAN po zamachach terrorystycznych w Paryżu

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu, prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk przesłał do Pierre’a Buhlera, Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce list z wyrazami solidarności z narodem francuskim i kondolencjami dla rodzin ofiar zamachów terrorystycznych. Prezes PAN napisał m.in., że Francja nie jest osamotniona w tych tragicznych chwilach, które powinny zjednoczyć cały demokratyczny świat w walce z terroryzmem.

Czytaj więcej
Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

4 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, odbyła się debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń”. Wiodącym tematem debat „Konflikt czy sztafeta pokoleń” były wzajemne stosunki między naukowcami o różnym stażu pracy i doświadczeniu. Podczas ubiegłorocznych dyskusji, prowadzonych w trakcie trzech paneli, podjęto kwestie sytuacji naukowców na różnych etapach kariery, od osób rozpoczynających karierę naukową, poprzez usamodzielniających się, aż po naukowców o ugruntowanej pozycji i dorobku.

Czytaj więcej
Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu - relacja

Wsparcie w zdobywaniu środków na badania z unijnych programów, ewaluacja jednostek i zespołów badawczych oraz współpraca międzynarodowa – to najważniejsze tematy omawiane podczas dwudniowego pobytu delegacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmowy toczyły się w kilku ważnych francuskich instytucjach naukowych. W dniach 28-29 października 2015 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wraz z Wiceprezesami PAN: prof. Stanisławem J. Czuczwarem, prof. Elżbietą Frąckowiak, prof. Stefanem Malepszym, prof. Edwardem Nęcką oraz prof. Pawłem Rowińskim uczestniczyli w serii spotkań w paryskich instytucjach naukowych.

Czytaj więcej