Wizyta Prezesa PAN w Kijowie

W dniach 23–27 września 2015 r. Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński przebywał w Kijowie. W trakcie wizyty wziął on udział w międzynarodowej konferencji „Ion channels trimming the brains”, na której wygłosił wykład pt. „Recent challenges and opportunities for the Polish Academy of Sciences”.

Czytaj więcej

Międzynarodowe seminarium "Citizen science - aspekty merytoryczne, prawne i etyczne"

Wprowadzaniu nowych technologii do nauki i medycyny towarzyszy transformacja mechanizmów powstawania innowacji w tej dziedzinie, a zwłaszcza udziału przedstawicieli społeczeństwa w tych procesach. Zjawisko to bywa określane jako "citizen science". Terminem tym określa się współudział w nauce osób niebędących ekspertami w planowaniu i wykonywaniu doświadczeń naukowych, ich analizie, wnioskowaniu oraz formułowaniu zasad polityki naukowej. Polska Akademia Nauk organizuje poświęcone tej kwestii międzynarodowe seminarium zatytułowane „Citizen science – aspekty merytoryczne, prawne i etyczne” 26 października 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej
Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku
Nowy Oddział PAN

Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku

18 września 2015 r. zainaugurował działalność Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Jest to ósma placówka PAN zajmująca się promowaniem i upowszechnianiem nauki i integrowaniem społeczności naukowej w regionach. Została utworzona w grudniu 2014 r. na podstawie uchwały przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Pozostałe oddziały zlokalizowane są w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.

Czytaj więcej

Międzynarodowe sympozjum "S&T Trends Symposium to support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)"

W dniach 13-15 września 2015 w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. „S&T Trends Symposium to Support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)”, które zgromadziło uczonych oraz ekspertów rządowych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa z 30 krajów. Celem sympozjum było omówienie postępu w nauce i technice, mającego istotny wpływ na sferę bezpieczeństwa. Sympozjum zorganizowała Polska Akademia Nauk przy wsparciu IAP – the Global Network of Science Academies, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, jako element projektu, mającego na celu przeprowadzenie niezależnego przeglądu najnowszych postępów w dziedzinie nauki i techniki, które mają implikacje dla Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) w celu przygotowania odpowiedniego materiału na Posiedzenia Państw Stron Konwencji w 2015 r. oraz Konferencji Przeglądowej w 2016 r.

Czytaj więcej
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego r., przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewa Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

Czytaj więcej

Pożegnanie profesor dr hab. n. med. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz

Odeszła wielka postać polskiej medycyny, a z jej odejściem zamknął się ważny rozdział historii polskiej neurologii. 15 lipca 2015 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem Profesor Ireny Hausmanowej-Petrusewicz, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, zmarłej 7 lipca 2015 r.

Czytaj więcej