Konferencja "Dyplomacja Naukowa" w Instytucie Nenckiego

W środę 28 listopada w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyła się konferencja naukowa n.t. "Dyplomacja Naukowa" zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia Instytutu. Obrady odbywały się w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu i składały się z wprowadzenia oraz pięciu wykładów dyskutujących różne aspekty dyplomacji naukowej.

Czytaj więcej

Naukowe słuchanie Ziemi

Wspieramy plan, zgodnie z którym najpóźniej do 2030 r. państwa powinny przeprowadzić proces dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki. To ważny krok, który utoruje drogę do ochrony naszego klimatu, zachowania warunków środowiskowych, które umożliwiają ludzkości funkcjonowanie”. Tak w swoim memorandum piszą wybitni naukowcy, intelektualiści i przywódcy duchowi, którzy uczestniczą w sympozjum „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society”. Spotkanie podczas COP 24 zorganizowały Polska Akademia Nauk, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Papieska Akademia Nauk.

Czytaj więcej

Mówił Mario Molina

Prof. Mario Molina, chemik, który w 1995 r. otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Paulem Crutzenem i F. Sherwoodem Rowlandem) za wkład w badania chemii atmosfery, zwłaszcza procesów powstawania i destrukcji warstwy ozonowej, gości w Polsce. Dziś bierze udział w sympozjum „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society”, które podczas COP 24 w Katowicach współorganizuje współorganizuje Polska Akademia Nauk, w piątek wygłosił wykład w Centrum Nauki Kopernik.

Czytaj więcej

Polska Akademia Nauk nagradza i wybiera

Prof. Andrzej Zoll, wybitny prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993–1997, rzecznik praw obywatelskich (2000–2006), został dziś uhonorowany Medalem PAN. Podczas 138. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii prof. Jerzy Duszyński wręczył także Nagrody naukowe Prezesa PAN. Wiceprezesami na kadencję 2019-2022 zostali profesorowie Stanisław J. Czuczwar, Stanisław Filipowicz, Paweł Rowiński, Roman Słowiński i Romuald Zabielski.

Czytaj więcej

Wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018

Prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, prof. Krzysztof Pachucki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Timothy Snyder z Yale University odebrali wczoraj na Zamku Królewskim „polskie Noble”. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce, wręczono dwudziesty siódmy raz.

Czytaj więcej

Obchody 100-lecia Instytutu Nenckiego

15. i 16. Listopada świętowaliśmy 100-lecie Instytutu Nenckiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Konferencja Jubileuszu Stulecia Instytutu Nenckiego. Obchody 100-lecia rozpoczęły się od wręczenia przez pana ministra Sebastiana Skuzę, podsekretarza stanu MNiSW, oraz Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, pracownikom Instytutu Nenckiego odznaczeń państwowych - Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Dr Eric Głowacki z nagrodą Dream Chemistry Award 2018

Dr Eric Daniel Głowacki z Linköping University został zwycięzcą ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award, zainicjowanego w 2013 r. przez przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Komitet Naukowy przyznając nagrodę wyraził uznanie dla przedstawionego przez laureata projektu dotyczącego katalizatorów do produkcji czystej energii z wody utlenionej – „Katalizatory organiczne dla nadtlenkowego cyklu czystej energii”.

Czytaj więcej