Miliony dla tych, co u progu kariery - laureaci drugiej edycji konkursu SONATINA

Jedenaścioro młodych uczonych pracujących w instytutach PAN znalazło się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu SONATINA dla osób rozpoczynających karierę naukową. Narodowe Centrum Nauki na realizację łącznie 45 projektów, pełnoetatowe zatrudnienie w polskiej jednostce naukowej oraz trwające od 3 do 6 miesięcy staże w zagranicznych ośrodkach naukowych przyznało 30,5 mln zł.

Czytaj więcej

Miliony na projekty i zespoły od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dziesięcioro badaczy pracujących już w instytutach PAN lub zdecydowanych na realizację w nich swoich projektów znalazło się w gronie laureatów programów HOMING (dla doktorów przyjeżdżających do polski z zagranicy), POWROTY (dla powracających do pracy naukowej po przerwie) oraz FIRST TEAM (na stworzenie zespołów badawczych) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na pracę 28 naukowców przeznaczonych zostało 38 mln zł.

Czytaj więcej

Członkowie PAN w delegacji Ministra Zdrowia podczas wizyty w USA

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu i prof. Marek Konarzewski towarzyszyli ministrowi zdrowia – prof. Łukaszowi Szumowskiemu, przewodzącemu polskiej delegacji, która spotkała się w Waszyngtonie z kierownictwem NIH (Narodowe Instytuty Zdrowia).

Czytaj więcej

Czterech polskich naukowców z najważniejszymi grantami w Europie

Spektakularny sukces polskich naukowców! Aż cztery granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zostały właśnie przyznane Polakom, a na ich badania do naszego kraju trafi blisko 6 mln euro. To rekordowy rok pod względem liczby grantów dla polskich instytucji naukowych od początku istnienia Rady. Szacuje się, że jedna piąta dofinansowanych przez nią badaczy, doprowadza do znaczących przełomów naukowych w swoich dziedzinach.

Czytaj więcej

ASTROCENT - nowa pracownia w CAMK PAN

ASTROCENT to nowa jednostka badawcza w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Będzie działać jako nowa, trzecia pracownia CAMK PAN. Głównymi tematami badawczymi będą fale grawitacyjne i poszukiwania ciemnej materii, przy użyciu zaawansowanych technologicznie instrumentów.

Czytaj więcej

Międzynarodowe Agendy Badawcze w instytutach naukowych PAN

Badania nad złożonymi mechanizmami plastyczności ludzkiego mózgu oraz promieniowaniem elektromagnetycznym będą prowadzone w dwóch nowych centrach naukowych, które powstaną dzięki środkom przyznanym w rozstrzygniętym właśnie konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Czytaj więcej

Elektrofiltry na smog?

O możliwych, najskuteczniejszych rozwiązaniach walki ze smogiem rozmawiali w poniedziałek, 23 lipca, przedstawiciele rządu i władz lokalnych z naukowcami z PAN. Spotkanie odbyło się w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO (Konwersja Energii i Źródła Odnawialne) w Jabłonnej.

Czytaj więcej

Dziewiąta szansa dla wynalazczyń

Badaczki i wynalazczynie, które opracowały autorskie innowacyjne rozwiązania, mogą wziąć udział w dziewiątej edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. W tej edycji przyznane zostaną dwie nagrody.

Czytaj więcej

Ustawa 2.0: najważniejsze zapisy

„Instytut Polskiej Akademii Nauk może zostać włączony do uczelni na wniosek prezesa PAN albo dyrektora Instytutu PAN. Będzie do tego również konieczne zasięgnięcie opinii wydziału PAN”. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) powstawała przez ponad dwa lata i przechodziła wiele tur korekt. W ustawie – do której w piątek Sejm przyjął poprawki Senatu – pojawiło się dużo zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

Czytaj więcej