Konferencja "Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy"

Nadrzędna kategoria: Media

Konferencja międzynarodowa
Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy
Warszawa, Pałac Staszica, 19 maja 2017 r.

Celem konferencji, organizowanej przez Polską Akademię Nauk, jest przedstawienie medycznych, etycznych i legislacyjnych uwarunkowań terapii eksperymentalnej. Jak wiadomo, istnieją reguły prowadzenia badań klinicznych, zawarte m.in. w odpowiedniej dyrektywie Komisji Europejskiej, prawie farmaceutycznym, itd. W przeciwieństwie do tego podstawy legislacyjno-etyczne prowadzenia leczenia, którego skuteczność nie została jeszcze potwierdzona według reguł Evidence-Based Medicine, różnią się w poszczególnych krajach EU i USA. Utrudnia to znacznie dostęp chorych do nowych leków oraz metod terapii, które nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone, jednak oferują uzasadnione nadzieje co do ich skuteczności. W ostatnich latach lawinowo rośnie zainteresowanie tą formą terapii, istnieje więc pilna potrzeba przedstawienia sytuacji w tym zakresie z perspektywy polskiej i międzynarodowej.

Należy się spodziewać, że konferencja doprowadzi do wypracowania rekomendacji odnośnie harmonizacji istniejących w krajach UE różnych regulacji dotyczących terapii eksperymentalnej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku badań klinicznych. Można mieć nadzieję, że konferencja przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad nowymi lekami i szerszego do nich dostępu pilnie potrzebującym tej terapii chorym.

Dotychczas swój udział w konferencji potwierdzili następujący eksperci:

Alison Bateman-House, PhD, MPH, MA (cv) (Division of Medical Ethics, NYU School of Medicine, Co-Chair, Working Group on Compassionate Use and Pre-Approval Access, Deputy Director, Compassionate Use Advisory Committee (CompAC)) Compassionate Use in the United States: An Update of Recent Industry, Regulatory, Legislative, and Social Factors

Jan Borysowski (cv) (Warszawski Uniwersytet Medyczny): Compassionate use and ethics committees

Marisa Papaluca (cv) (Senior Scientific Adviser, European Medicines Agency, London): Experimental therapy: the EMA perspective

Joanna Rożyńska (cv) (Uniwersytet Warszawski, Centrum Bioetyki i Bioprawa): Access to investigational drugs outside of controlled clinical research - individual and social interests

Abha Saxena (cv) (Coordinator, HQ/HIS/IER/REK, World Health Organization, Geneva): The ethics of emergency use of unproven interventions outside of research” – WHO’s guidance

Agata Wnukiewicz-Kozłowska (cv) (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii): Access to experimental treatment in the court's interpretation

 

Obrady będą prowadzone w języku angielskim. Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji (prosimy o podanie danych kontaktowych).

Szczegółowy program konferencji w przygotowaniu.


INFORMACJE OGÓLNE:

Organizator:
Polska Akademia Nauk
Prof. Andrzej Górski, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce PAN

Data i miejsce konferencji:
19 maja 2017 r., godz. 11.00
Sala Lustrzana Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro)

Komitet Organizacyjny:
Prof. Andrzej Górski
Dr n med. Jan Borysowski.

Sekretariat organizacyjny:
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Renata Kuskowska
tel. 22-182-65-11
e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl