Profesor Ludwik Hirszfeld: bohater Serbii i Polski

Prof. Ludwik Hirszfeld (1984-1954) był wybitnym lekarzem i uczonym, członkiem rzeczywistym PAN, założycielem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.  Był twórcą polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy praca nad grupami krwi i odkrycie prawa dziedziczenia grupy krwi.

Swoją olbrzymią wiedzę i umiejętności medyczne wykorzystywał w praktyce lekarskiej. Między innymi  w czasie I wojny światowej opuścił Uniwersytet  w Zurychu i udał się do Serbii, gdzie opanował wielką epidemię duru plamistego (której ofiarą padało tysiące Serbów oraz jeńców z armii astro-węgierskiej). Za swe zasługi otrzymał najwyższe serbskie odznaczenia. Towarzyszył armii  serbskiej w jej ewakuacji  przez góry Albanii i następnie prowadził w Salonikach swe badania epidemiologiczne oraz dotyczące immunogenetyki grup krwi, które zaowocowały opublikowaniem m.in. dwu prac w The Lancet.
Zasługi i dokonania naukowe prof. L. Hirszfelda uczczono w Belgradzie, gdzie 8 czerwca 2017 r., z inicjatywy Serbskiego Towarzystwa Lekarskiego przed siedzibą Muzeum Historii Medycyny odsłonięto pomnik wielkiego polskiego uczonego.

Po południu tego dnia w siedzibie Serbskiego Towarzystwa Lekarskiego odbyła się konferencja “800- lecie historii serbskiej medycyny”. Referat wprowadzający pt: “Ludwik Hirszfeld: the Hero of Serbia and Poland” wygłosił prof. A. Górski, czł. rzeczywisty PAN.

IMG 9478 2kierownictwo Departamentu Służby Zdrowia WP; w środku gen. St.Żmuda, szef Służby Zdrowia WP

IMG 9504 2Andrzej Kindziuk, z-ca Ambasadora RP w Belgradzie

IMG 9537 2prof.R.Colovic, Prezes Serbskiego Towarzystwa Lekarskiego

IMG 9552 2dr Z.Vacic, Prezes Sekcji Historii Medycyny Serbskiego Towarzystwa Lekarskiego

IMG 9701 2

Foto: Ambasada RP w Belgradzie