Dziesięcioro doktorantów ze stypendium Prezesa PAN

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz drugi przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2017/2018.

Dyrektorzy instytutów naukowych PAN złożyli do Prezesa PAN 33 wnioski o przyznanie stypendium. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej wniosków, uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów, w dniu 27 listopada 2017 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów na tej liście - co najmniej 85 punktów. Uroczystość z tej okazji odbędzie się 13 grudnia br. w Warszawie. Stypendium wypłaci doktorantowi jednorazowo instytut PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (alfabetycznie)