Polska Akademia Nauk nagradza i wybiera

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Andrzej Zoll, wybitny prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993–1997, rzecznik praw obywatelskich (2000–2006), został dziś uhonorowany Medalem PAN. Podczas 138. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii prof. Jerzy Duszyński wręczył także Nagrody naukowe Prezesa PAN. Wiceprezesami na kadencję 2019-2022 zostali profesorowie Stanisław J. Czuczwar, Stanisław Filipowicz, Paweł Rowiński, Roman Słowiński i Romuald Zabielski.

Medal Polskie Akademii Nauk otrzymał:

 • prof. Andrzej Zoll.

Nagrody naukowe Prezesa PAN otrzymali:

 • dr hab. Emanuel Kulczycki
  prof. UAM
  za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych
 • prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
  z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
  za odkrycie nowego mechanizmu, w jaki komórka może blokować retrotranspozony („pasożyty komórkowe”) przed dalszym namnażaniem
 • dr hab. Nuria Selva Fernandez
  prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN
  za współautorstwo publikacji o charakterze przeglądowym „A global map of roadless areas and their conservation status”, ogłoszonej w czasopiśmie Science.

 • prof. dr hab. Janusz Jurczak
  z Instytutu Chemii Organicznej PAN, czł. rzecz. PAN
  za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie stereochemii i chemii supramolekularnej oraz kilkudziesięcioletni wkład w organizację polskiej nauki.

 

 • prof. dr hab. Marian Kaźmierkowski
  z Politechniki Warszawskiej, czł. rzecz. PAN
  za wkład w rozwój teorii i badania systemów energoelektronicznych dla energetyki odnawialnej i bezstykowego transferu energii.
 • prof. dr hab. Michał Tendera
  ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, czł. koresp. PAN
  za wybitne osiągnięcia naukowe w leczeniu reperfuzyjnym zawału serca, badania nad biologią komórek macierzystych i ich klinicznego zastosowania w kardiologii oraz leków beta adrenolitycznych w leczeniu farmakologicznym niewydolności serca.

Wiceprezesami Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022 zostali:

 

 • prof. dr hab. Stanisław J. Czuczwar
  czł. koresp. PAN

 

 • prof. dr hab. Stanisław Filipowicz 
  czł. rzecz. PAN

 

 • prof. dr hab. Paweł Rowiński
  czł. koresp. PAN

 

 • prof. dr hab. Roman Słowiński
  czł. rzecz. PAN

 

 • prof. dr hab. Romuald Zabielski
  czł. koresp. PAN.

 


Zdjęcia Jakub Ostałowski (12)