Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Okładka najnowszego numeru czasopisma naukowego Nature

Wirujący reaktor na okładce Nature

Prof. Bartosz Grzybowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN i uniwersytetu UNIST w Korei Poludniowej wraz z zespołem udowadnia, że można zastąpić niektóre skomplikowane urządzenia laboratoryjne jednym „wirującym” reaktorem. Za pomocą siły odśrodkowej, umieszczone w reaktorze ciecze o różnych gęstościach są rozdzielone by później, na skutek zmian szybkości obrotów urządzenia, ulec serii reakcji chemicznych. Nowatorskie rozwiązanie zaproponowane przez badaczy trafiło na okładkę najnowszego numeru prestiżowego czasopisma naukowego – „Nature”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Prof. Jerzy Duszyński  - prezes PAN oraz prof. Alojzy Z. Nowak - rektor UW podpisują porozumienie o współpracy

Porozumienie o strategicznej współpracy Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego

Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski rozszerzają strategiczną współpracę. Porozumienie podpisane 30 września 2020 r. przez prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego i rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka przewiduje tworzenie nowych jednostek złożonych z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich prowadzących badania i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Na początek PAN powoła nowy międzynarodowy instytut, który będzie kontynuował projekt „Regenerative Mechanisms for Health” w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB). 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Okładka książki "Ilustrowana flora Tadżykistanu i obszarów przyległych"

W krainie tulipanów

26 września 2020 r. odbyła się prezentacja niezwykłej książki zespołu autorów pod kierownictwem prof. Arkadiusza Nowaka z PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie oraz dr hab. Marcina Nobisa z Instytutu Botaniki UJ pt. „Ilustrowana flora Tadżykistanu i obszarów przyległych”. Spotkaniu autorskiemu towarzyszyło otwarcie wystawy plenerowej w Alei Dębowej pt. „W krainie tulipanów”. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Fasada Pałacu Staszica w Warszawie

200 lat Pałacu Staszica

Dwieście lat temu, dokładnie 28 września 1820 roku, członkowie Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk uroczyście położyli kamień węgielny pod budowę gmachu przeznaczonego na siedzibę Towarzystwa. W budynku znanym jako Pałac Staszica mieszczą się dziś m.in. Polska Akademia Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Ludzie spacerujący po zalanej wodą ulicy

Błękitno-zielone miasta, czyli ekohydrologia miejska

Ponad połowa mieszkańców UE żyje dziś w miastach, a w 2050 r. już ponad 68 % populacji ludzkiej będzie zamieszkiwać aglomeracje miejskie. Skutki zmian klimatu w miastach, takie jak np. powodzie błyskawiczne, już dziś są szczególnie dotkliwe. O tym, dlaczego ważne jest ich dostosowanie do zmieniających się warunków środowiskowych pisze na łamach najnowszego numeru magazynu „Academia” dr hab. Iwona Wagner.  

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Młoda naukowczyni trzyma w rękach próbki zawierające kwiaty rożnych gatunków roślin

Wsparcie PAN dla młodych naukowców z Białorusi

Polska Akademii Nauk ogłasza wdrożenie specjalnego programu dla młodych naukowców z Białorusi. Dzięki tej decyzji zainteresowani badaniami nad zmianami klimatu, w tym badaniami o Ziemi i środowisku, ochroną przyrody, bioróżnorodnością i gospodarką wodną oraz transformacją społeczną będą mogli kształcić się w szkołach doktorskich PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Młodzi lekarze stoją na korytarzu w szpitalu

Grupowe badania studentów na SARS-COV-2

Na początku października Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przetestować studentów medycyny na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Naukowcy wykorzystają nowatorską metodę, która została opracowana w ramach projektu SONAR Anty-CoronaVirus. Takie badania przesiewowe pozwolą ustalić, na ile wirus jest rozpowszechniony w danej populacji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Okładka opracowania Zespołu ds. COVID-19 pt. „Zrozumieć COVID-19” przedstawiająca zbliżenie na kobiecą twarz w maseczce.

Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Opracowanie zespołu naukowców pracujących pod kierunkiem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego w sposób przystępny przedstawia aktualny stan wiedzy na temat wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz jej skutki medyczne, psychologiczne, gospodarcze i społeczne. W publikacji naukowcy prezentują prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym oraz rekomendacje dla obywateli i instytucji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Widok na Ostra Bramatoppen przez lodowiec Stor,  Spitsberegn, podczas wyprawy badawczej w 2015 r.

Lodowce na Spitsbergenie topnieją

Lodowce pokrywające około 60% archipelagu Svalbard od lat 80. systematycznie topnieją. „Jeśli ocieplenie utrzyma się na obecnym poziomie, niezwykle trudno będzie uniknąć dalszej utraty masy lodowców Svalbardu” – komentują naukowcy w artykule, który właśnie ukazał się na łamach Nature Communications. Wśród autorów artykułu jest dr Bartłomiej Luks z Instytutu Geofizyki PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wnuczka przytula uśmiechniętą babcię

Bezpieczne, skuteczne i dla każdego

Szczepionki na COVID-19 muszą być bezpieczne, skuteczne i dostępne dla każdego – apelują członkowie międzynarodowej organizacji InterAcademy Partnership (IAP). IAP, której Polska Akademia Nauk jest członkiem, opublikowała stanowisko w sprawie prac nad szczepionką przeciwko COVID-19 i jej dystrybucji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Obok młodej badaczki, która ogląda próbkę pod mikroskopem, znajduje się logo Akademii Młodych Uczonych

Apel Akademii Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezesa Rady Ministrów RP oraz posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej. Młodzi naukowcy protestują m.in. przeciw ograniczeniu finansowania programu Horizon Europe. Zachęcają „do przyłączenia się do apelu tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media