Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Prof. Tomasz Okruszko

Światowy Dzień Mokradeł. Dlaczego chronimy tereny podmokłe?

Światowy Dzień Mokradeł w 2021 roku obchodzimy pod hasłem „Mokradła i woda”. Z tej okazji prof. Tomasz Okruszko z SGGW i ekspert Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN wyjaśnia, dlaczego podmokłe obszary są dla nas tak ważne. Już niedługo, 15-18 lutego, odbędzie się europejski kongres wodny 6th IAHR Europe Congress współorganizowany przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geofizyki PAN i SGGW.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Paszport „Polityki” 2020 w dziedzinie literatury dla dr hab. Miry Marcinów

Dr hab. Mira Marcinów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN otrzymała Paszport „Polityki” w kategorii Literatura za debiutancką powieść „Bezmatek”.
Wyróżnienie zostało przyznane „za intensywną opowieść o relacji córki i matki, o życiu i umieraniu”. W opinii jury, wybitność książki „wykracza daleko poza temat żałoby, dotyczy też literackiego języka, zarazem wywrotowego i precyzyjnego”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Grupą szczególnie wrażliwą na skutki choroby COVID-19 są dzieci i młodzież. Chociaż są oni mniej narażeni na ciężką fizyczną manifestację tej choroby wywołaną wirusem SARS-CoV-2, psychologiczne i edukacyjne skutki pandemii mogą być u nich bardzo poważne, a czasem będą trwać znacznie dłużej niż sama pandemia.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Zaobserwowano zjawisko lawinowej emisji fotonów w nowych nanomateriałach

Międzynarodowy zespół naukowców opracował nowe nanomateriały koloidalne zdolne do lawinowej emisji fotonów. O najnowszym osiągnięciu, w które zaangażowana była grupa badawcza prof. Artura Bednarkiewicza z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, przeczytamy w ostatnim wydaniu „Nature”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Komentarz do Stanowiska 9. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Po publikacji stanowiska „Scenariusze na 2021 rok” otrzymaliśmy liczne pytania, o to, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Na tak postawione pytanie odpowiedź jednoznaczna nie jest jednak możliwa. Między innymi dlatego, że prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy zależy nie tylko od działań, na które mamy wpływ, to znaczy od sprawności systemu szczepień i zachowań ludzi, ale i od czynników, na które wpływ mamy znikomy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media