corona-header-new.jpg

pasific-header.jpg

klimat-header.jpg

Informujemy, że w Kancelarii PAN wprowadzono system pracy rotacyjnej. Prosimy o korzystanie z korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych - więcej informacji.

Wyróżnienie MSZ dla prof. Stanisława Rakusy-Suszczewskiego

Odznaczenie cywilne „Bene Merito”, ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów RP z dnia 5 listopada 2009 r. jest nadawane obywatelom polskim oraz cudzoziemcom za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Na początku października 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych to wyjątkowe wyróżnienie przyznało profesorowi Stanisławowi Rakusie-Suszczewskiemu, członkowi korespondentowi PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Prof. Jan Strelau (trzeci z prawej) w otoczeniu innych laureatów Nagrody Teofrasta, fot. Wojciech Wojtkielewicz

Nagroda Teofrast Superstar dla prof. Jana Strelaua

Po raz siódmy przyznano Nagrody Teofrasta dla najlepszych książek psychologicznych polskich autorów. Mimo stosunkowo krótkiej historii, Nagroda, ustanowiona i przyznawana przez redakcję magazynu „Charaktery”, pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego zdobyła uznanie czytelników i prestiż w środowisku akademickim. Jej laureatami są największe sławy polskiej psychologii.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nauka, innowacje i biznes. Belgijsko-polskie seminarium - podsumowanie

13 października 2015 r. odbyło się belgijsko-polskie seminarium „Innovation in Life Sciences. Bridging Academic and Industrial Research”, które swoją obecnością zaszczycił Filip I Król Belgów. Zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki i biznesu, powitał Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński. W wystąpieniu prof. Rowiński podkreślił, że świat stawia wyzwania i oczekiwania wobec nowych specjalizacji naukowych, co wymaga doskonałości w prowadzonych badaniach. Zauważył także, że współpraca nauki i biznesu jest niezbędna oraz że oba sektory mogą się wzajemnie od siebie wiele nauczyć.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Współpraca między PAN i PGNiG SA przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców energetycznych

29 września 2015 r. Polska Akademia Nauk i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze geologii, w szczególności w zakresie genezy basenów osadowych, ich historii geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
XIX Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna"

XIX Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna"

W dniach 14-16 października 2015 r. na terenie Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie odbędzie się organizowana przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN XIX Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”. Honorowy patronat nad Konferencją sprawuje Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wizyta Prezesa PAN w Kijowie

W dniach 23–27 września 2015 r. Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński przebywał w Kijowie. W trakcie wizyty wziął on udział w międzynarodowej konferencji „Ion channels trimming the brains”, na której wygłosił wykład pt. „Recent challenges and opportunities for the Polish Academy of Sciences”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Międzynarodowe seminarium "Citizen science - aspekty merytoryczne, prawne i etyczne"

Wprowadzaniu nowych technologii do nauki i medycyny towarzyszy transformacja mechanizmów powstawania innowacji w tej dziedzinie, a zwłaszcza udziału przedstawicieli społeczeństwa w tych procesach. Zjawisko to bywa określane jako "citizen science". Terminem tym określa się współudział w nauce osób niebędących ekspertami w planowaniu i wykonywaniu doświadczeń naukowych, ich analizie, wnioskowaniu oraz formułowaniu zasad polityki naukowej. Polska Akademia Nauk organizuje poświęcone tej kwestii międzynarodowe seminarium zatytułowane „Citizen science – aspekty merytoryczne, prawne i etyczne” 26 października 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wykładowcy roku nagrodzeni na Uniwersytecie Dzieci

Wykładowcy roku nagrodzeni na Uniwersytecie Dzieci

Po raz piąty studenci Uniwersytetu Dzieci wybrali najlepszych wykładowców i prowadzących warsztaty. Nagroda przyznawana jest za poszerzanie dziecięcych horyzontów, zainteresowanie dzieci nowymi tematami oraz wyjaśnianie im zawiłych treści w angażujący i przystępny sposób. Nagrodę główną za najlepszy wykład otrzymał prof. dr hab. Piotr Głowacki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Patronaty Prezesa PAN

Każdy organizator wydarzenia naukowego może ubiegać się o patronat honorowy Prezesa Polskiej Akademii Nauk nad swoim projektem - konferencją, seminarium, projektem badawczym, festiwalem, pokazem, prezentacją, wydawnictwem. Głównym warunkiem przyjęcia takiej opieki merytorycznej jest bardzo wysoka jakość naukowa i edukacyjna projektu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Logo PAN i inne pliki do pobrania

Z tego miejsca można pobrać logotyp Polskiej Akademii Nauk oraz inne materiały wizualne związane z identyfikacją instytucji. Przypominamy, że logotypu Akademii do promocji własnych wydarzeń mogą używać tylko oficjalni partnerzy PAN, organizatorzy posiadający partnerstwo merytoryczne PAN (patronat merytoryczny), wydawnictwa wydawane i współwydawane przez PAN, wydziały, oddziały, komitety, centra i instytuty PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Wernisaż wystawy "Fotografia Dzikiej Przyrody 2014" w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie
Fotografia Dzikiej Przyrody

Wernisaż wystawy "Fotografia Dzikiej Przyrody 2014" w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Najlepsze na świecie fotograficzne obrazy natury można oglądać w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Wernisaż wystawy pt. "Fotografia Dzikiej Przyrody 2014" odbędzie się dnia 6 października 2015 r. o godzinie 18.00. Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2014, organizowanego przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz BBC Worldwide.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe