corona-header-new.jpg

pasific-header.jpg

klimat-header.jpg

Informujemy, że w Kancelarii PAN wprowadzono system pracy rotacyjnej. Prosimy o korzystanie z korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych - więcej informacji.

Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku
Nowy Oddział PAN

Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku

18 września 2015 r. zainaugurował działalność Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Jest to ósma placówka PAN zajmująca się promowaniem i upowszechnianiem nauki i integrowaniem społeczności naukowej w regionach. Została utworzona w grudniu 2014 r. na podstawie uchwały przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Pozostałe oddziały zlokalizowane są w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Centrum energii PAN otwarte

Centrum energii PAN otwarte

Centrum Badawcze „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” PAN otwarto w Jabłonnie. „To inwestycja, która wybiega naprzeciw oczekiwaniom o związkach ekonomii, przedsiębiorstw i nauki. A wiemy, jak są one istotne w pozyskiwaniu funduszy i w przekonywaniu społeczeństwa, że nauka naprawdę jest ważna” – mówi prezes Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Międzynarodowe sympozjum "S&T Trends Symposium to support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)"

W dniach 13-15 września 2015 w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. „S&T Trends Symposium to Support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)”, które zgromadziło uczonych oraz ekspertów rządowych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa z 30 krajów. Celem sympozjum było omówienie postępu w nauce i technice, mającego istotny wpływ na sferę bezpieczeństwa. Sympozjum zorganizowała Polska Akademia Nauk przy wsparciu IAP – the Global Network of Science Academies, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, jako element projektu, mającego na celu przeprowadzenie niezależnego przeglądu najnowszych postępów w dziedzinie nauki i techniki, które mają implikacje dla Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) w celu przygotowania odpowiedniego materiału na Posiedzenia Państw Stron Konwencji w 2015 r. oraz Konferencji Przeglądowej w 2016 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Środowiska naukowe i akademickie apelują o zwiększenie nakładów na naukę

Informacja prasowa 14.09.2015

Prezentujemy list naukowców wystosowany do Ewy Kopacz, Prezesa Rady Ministrów, w którym szefowie najważniejszych organizacji naukowych piszą m.in. "uważamy, że naszym akademickim, i obywatelskim, obowiązkiem, jest zwrócenie uwagi na fakt, iż uzyskane informacje o planowanym globalnym zwiększeniu w 2016 r. tylko o 4% budżetu badań naukowych ze środków krajowych w stosunku do roku bieżącego wyklucza spełnienie obietnicy z exposé i nie jest wystarczającym wsparciem dla realizacji ambitnego i bardzo potrzebnego Programu >Polska przyszłości<".

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego r., przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewa Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
24-letni doktor

Od magistra do doktora w kilkanaście miesięcy

Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu zaangażowaniu w badania laboratoryjne. Student, który już od pierwszych lat studiów włączy się w badania naukowe w laboratorium, ma szansę na obronę pracy doktorskiej w iście ekspresowym tempie - zaledwie kilka, kilkanaście miesięcy po zdobyciu magisterium. Tak postąpił Krzysztof Sozański z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie. W laboratorium IChF PAN znalazł się na drugim roku studiów, a w wieku 24 lat został doktorem.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe