Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wręcza prof. Henrykowi Iwańcowi Medal im. Stefana Banacha, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN - podsumowanie

Informacja prasowa 04.12.2015

Jednym z głównych zadań Polskiej Akademii Nauk jest działalność ekspercka i opiniodawcza. Realizując swoje ustawowe prawo, Zgromadzenie Ogólne PAN na 131. Sesji, która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie przedstawiło stanowisko korporacji w sprawie sytuacji związanej z napływem uchodźców z Azji i Afryki do Europy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk dotyczące migracji

Informacja prasowa 04.12.2015

Stanowisko dotyczące migracji przyjęli 3 grudnia 2015 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk podczas 131. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie. Naukowcy wskazują w nim m.in. konieczność współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej oraz podjęcie działań kształtujących postawy wzajemnej otwartości społeczności przyjmującej i przyjmowanej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media