Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Pismo Przewodniczącego Rady NCN, Prezesa PAN, Przewodniczącego RGNiSW i Przewodniczącego KRASP do Premier RP Ewy Kopacz

Informacja prasowa 07.05.2015

Pismo Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie deklaracji wzrostu finansowania sektora nauki. "Nie można postępu naukowego, a więc i modernizacyjnego naszego kraju, dokonywać w sytuacji utrzymywania na stałym bardzo niskim poziomie finansowania badań naukowych w szczególności badań podstawowych. Ufamy, iż Pani Premier znajdzie możliwości odpowiedniego i bardziej zrównoważonego finansowania badań naukowych, zarówno podstawowych jak i stosowanych, i przedstawi mapę drogową dochodzenia do planowanych przez Rząd poziomów ich finansowania do 20120 r." - piszą naukowcy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza nabór na studnia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Doktorat w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN to więcej niż otwarcie drzwi do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja. To także możliwość publikacji w światowej klasy czasopismach jak "Science" czy "Nature". Termin składania dokumentów mija 1 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prof. Jerzy Duszyński powołany na stanowisko Prezesa PAN

Premier Ewa Kopacz, 9 kwietnia 2015 r. w czasie spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyła  prof. Jerzemu Duszyńskiemu powołanie na stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. W spotkaniu uczestniczyły także pani prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego i Małgorzata Kidawa-Błońska, sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu. W czasie 25-minutowej rozmowy poruszono problematykę  nauki w Polsce i roli PAN w systemie nauki w Polsce.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Popielno 010

W zajmującym 1650 hektarów lesie doświadczalnym mieszkają cztery stada dzikich koników polskich – około 40 osobników. Ich liczebność jest utrzymywana na tym poziomie, by nie powodować walk o terytorium między ogierami. Większość źrebiąt po osiągnięciu wieku 9 miesięcy przeprowadza się do stajni i pozostawia w hodowli lub sprzedaje.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 009

W doświadczalnym mieszkają cztery stada dzikich koników polskich. Większość źrebiąt po osiągnięciu wieku 9 miesięcy przeprowadza się do stajni i pozostawia w hodowli lub sprzedaje. Konie zazwyczaj przebywają na łąkach lub w lesie.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 008

Dzikie koniki polskie zazwyczaj przebywają na łąkach lub w lesie, jednak niekiedy wychodzą na prowadzącą do Popielna drogę. Niestety, ludzie często mimo ostrzeżeń zatrzymują się, by je podkarmić. Zdarzało się też, że ktoś próbował dosiąść klacz, co skończyło się licznymi złamaniami. Trzeba pamiętać, że to konie dzikie i zakłócanie im spokoju może się okazać niebezpieczne.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 007

Stacja Badawcza w Popielni prowadzi również hodowlę zachowawczą dwóch polskich gatunków krów: czerwonej i biało-czarnej. Stado liczy ponad 100 zwierząt.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 006

Ostatnio Popielno wzbogaciło się o dwie owce. Pasą się spokojnie w zagrodzie nieopodal muzeum.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 005

W Popielnie działa jedyna w Polsce fermowa hodowla bobrów. Reintrodukcję tego prawie wymarłego po II wojnie światowej gatunku zapoczątkował prof. dr hab. Wirgiliusz Żurowski – w 1974 roku przedstawił „Program aktywnej ochrony bobra europejskiego”.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 004

Dorosłe jelenie mieszkają na łąkach pod lasem doświadczalnym.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 003

W Popielnie prowadzona jest hodowla zachowawcza jeleni. Młode są przy matkach przez trzy-cztery dni, czyli do czasu, kiedy wypiją siarę – pierwsze mleko, uzbrajające je w witaminy, białka i składniki wspomagające odporność.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 002

Brutus jest zwierzęciem zazwyczaj spokojnym i powolnym – choćby z powodu wielkości i wagi nie ma w przyrodzie żadnego naturalnego wroga. Potrafi jednak być szybki, a i przeskoczenie 2-metrowego ogrodzenia nie stanowi dla niego większego wyzwania.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media