Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Satelita Heweliusz wyrusza w Kosmos

Satelita Heweliusz wyrusza w Kosmos

Centrum Badań Kosmicznych PAN zakończyło wszystkie testy Heweliusza. 3 sierpnia 2014 r. wyleci z Warszawy na chiński poligon Taiyuan. A stamtąd 19 sierpnia rakieta wyniesie go w Kosmos. Heweliusz to drugi polski satelita naukowy. Dołączy on do znajdującego się już w przestrzeni kosmicznej satelity Lem. Razem będą prowadzić pomiary najjaśniejszych gwiazd w ramach naukowego programu BRITE.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Odkrycie średniowiecznego kościoła w Podlaskiem przez zespół archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Relikty późnośredniowiecznego kościoła odkrył na terenie uroczyska Piszczewo w rejonie Suraża zespół archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii (IAiE) PAN w Warszawie. "W trakcie tegorocznych prac udało się nam odkryć kolejną nieznaną kartę z dziejów tego jednego z najstarszych na terenie Podlasia miasteczek. Na niewielkim wzniesieniu, położonym tuż nad rzeką Narew, przebadaliśmy pozostałości XVI-wiecznej świątyni” – relacjonuje Dariusz Krasnodębski z IAiE PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Stanowiska w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o PAN oraz udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń do nieruchomości stanowiących własność uczelni i PAN

Informacja prasowa 04.07.2014

W Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, w dniach 3-4 lipca 2014 r. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Spotkanie było poświęcone m.in. trwającym obecnie w Sejmie RP pracom legislacyjnym nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw, założeniom nowelizacji ustawy o PAN, działalności Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, problemom jednostek naukowych i uczelni ze skutkami reprywatyzacji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłosił  konkurs fotograficzny "Nauka - to mnie fascynuje!"

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłosił konkurs fotograficzny "Nauka - to mnie fascynuje!"

Konkurs "Nauka-to mnie fascynuje" ma na celu poznanie indywidualnego spojrzenia na naukę i jej osiągnięć we współczesnym świecie, a także propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, kariery naukowej. Mogą w nim wziąć udział wszyscy pasjonaci fotografii, zarówno zawodowcy jak i amatorzy. Najlepsze prace zostaną wystawione a zwycięzca otrzyma wysokiej klasy sprzęt elektroniczny. Zwycięzcą konkursu zostanie ten, kto wykona najciekawsze zdjęcie z dowolnej dziedziny nauki.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Is the Physician-Scientist Vanishing? - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji

Z inicjatywy Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Górskiego 16 czerwca 2014 r. w Warszawie Polska Akademia Nauk zorganizowała międzynarodową konferencję „Is the Physician-Scientist Vanishing?”, w toku której główny referat wprowadzający wygłosił Andrew I. Schafer, profesor medycyny z Wydziału Hematologii/Onkologii Medycznej Weill Cornell Medical College w Nowym Jorku, autor książki poświęconej tematowi konferencji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wkrótce start drugiego polskiego satelity naukowego Heweliusz

Wkrótce start drugiego polskiego satelity naukowego Heweliusz

Przewiduje się, że na początku lipca 2014 r. drugi polski satelita naukowy Heweliusz zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną. Heweliusz dołączy do pierwszego polskiego satelity Lem, działającego w przestrzeni kosmicznej od listopada 2013 r. Nad urządzeniami pracowali specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Niezwykłe znalezisko archeologów w szałasie sprzed 9 tysięcy lat

Fragment meteorytu odkryli archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii (IAE) PAN w Szczecinie wewnątrz pozostałości szałasu sprzed ponad 9 tysięcy lat w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim. Jest to naturalny fragment meteorytu pirytowego o kształcie walcowatym z mocno porowatą, pofałdowaną powierzchnią boczną. Ma wysokość 8 cm, szerokość przy podstawie 5,3 cm i przy wierzchołku 3,5 cm.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Warsztaty "Computer Image Analysis In BIO-SCIENCES" w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodowe warsztaty naukowe pt.: "Computer Image Analysis In BIO-SCIENCES", które odbędą się 23-24 czerwca 2014 r. w Olsztynie. Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z analizą obrazów w szeroko pojętych naukach biologicznych przy użyciu systemów informatycznych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o podpisaniu tzw. Deklaracji z San Francisco

Informacja prasowa 10.04.2014

Rada i Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podjęły decyzję o podpisaniu przez FNP tzw. Deklaracji z San Francisco dotyczącej zasad oceny jakości badań naukowych (pełny tekst deklaracji dostępny jest na stronie: http://am.ascb.org/dora/).

Deklaracja ta dotyczy między innymi:

  • Niestosowania parametrów oceniających czasopisma naukowe, (takich jak np. impact factor), jako elementu zastępującego merytoryczną ocenę jakości naukowej publikacji, czy też oceny jakości osiągnięć naukowych uczonych dokonywanej przy okazji ich awansu lub starania się o uzyskanie funduszy na badania naukowe.
  • Oceniania badań naukowych prowadzonych przez uczonych przede wszystkim na podstawie oryginalności osiągnięć i ich wpływu na rozwój dziedziny, a nie poprzez impact factor czasopisma, w którym zostały opublikowane.
Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

„PAN w prokuraturze” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prostuje informację Radia RMF

Informacja prasowa 25.03.2014

W związku z informacją zawartą na stronie internetowej RMF24, dotyczącą wyników kontroli MNiSW w Polskiej Akademii Nauk, Rzecznik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Łukasz Szelecki - wydał oświadczenie, w którym stwierdził m.in., że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożyło do prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście „zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego art. 77 ustawy o rachunkowości”, które „zostało złożone w sprawie i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek obecnemu lub byłemu pracownikowi Polskiej Akademii Nauk. (...) Kategorycznie należy stwierdzić, że Zawiadomienie do prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście nie dotyczy „naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych (...) remontu budynku PAN przy ul. św. Jana w Krakowie (...). Zatem przedstawione przez dziennikarza RMF FM informacje są błędne oraz niepoparte dowodami i jako takie wprowadzają w błąd opinię publiczną, godząc jednocześnie w dobre imię Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk”.

Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko PAN wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk

Informacja prasowa 11.03.2014

Publikujemy Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk, w którym m.in. napisano "Podkreślając swoją troskę o losy niezależnej Ukrainy solidaryzujemy się w pełni z wszelkimi dążeniami umożliwiającymi zachowanie w stanie niezagrożonym fundamentalnych swobód i autonomii ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk".

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Instytut Slawistyki PAN zaprasza na promocję książki dr hab. Anny Zielińskiej

Instytut Slawistyki PAN zaprasza na promocję książki dr hab. Anny Zielińskiej

Instytut Slawistyki PAN Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy zapraszają na promocję książki dr hab. prof. IS PAN Anny Zielińskiej „Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim”. Książka została nagrodzona „Lubuskim Wawrzynem Naukowym 2013”. Promocja odbędzie się 20 marca 2014 r. o godz. 18.00 w Pracowni Duży Pokój, Warszawa, ul. Koszykowa 24/12. Rozmowę z autorką książki poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Burszta.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wkrótce rozstrzygnięcie ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award

Konkurs Dream Chemistry Award jest adresowany do naukowców z całego  świata, w wieku przed ukończeniem 36 lat, którzy obronili doktorat (w  tegorocznej edycji) w 2006 roku lub później. Warunkiem przyjęcia  zgłoszenia było nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 20-letnim stażem w naukach  ścisłych/przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy  naukowej. Główna nagroda zostanie przyznana za wizjonerski projekt  badawczy dopiero czekający na realizację. Uroczystość przyznania nagrody odbędzie się w najbliższy wtorek, 11 marca, w siedzibie  Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe