news korona wirus

Informujemy, że w Kancelarii PAN wprowadzono system pracy rotacyjnej. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z pracownikami Kancelarii PAN prosimy o korzystanie z korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych - więcej informacji.

projekt-pasific-finallogo.jpg

Żubr w pozycji półleżącej na leśnej polanie

Przyrodnicze i kulturowe znaczenie Puszczy Białowieskiej w XIX w.

Jeden z ostatnich naprawdę dzikich lasów w Europie stał się tematem wielu publikacji naukowych. Jego fascynującą historię i przyrodnicze dziedzictwo pięknie opisuje dr Tomasz Samojlik (Instytut Biologii Ssaków PAN). Badacz jest współautorem książki „Białowieża Primeval Forest: Nature and Culture in the Nineteenth Century”, która właśnie ukazała się na rynku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Popękana od słońca ziemia. Na zdjęciu napis SOS z symboliczną kroplą wody

Eksperci PAN: Naturalna retencja wody kluczowa w walce z suszą i powodziami w Polsce

Przez nasilające się zmiany klimatu musimy liczyć się z częstszym występowaniem zarówno suszy, jak i powodzi – podkreśla grupa doradcza powołana przez prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN). Uczeni przypominają, że nasz kraj ma jedne z najskromniejszych zasobów wodnych w Europie. Apelują o podjęcie kompleksowych działań z naciskiem na ochronę krajobrazu oraz naturalną i małą retencję. Wskazują też konkretne rozwiązania.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Stalówka wiecznego pióra, obok leży skuwka

Prezes PAN wspiera petycję „Przyjaciele ERC”

Globalny kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, jak ważne jest inwestowanie w naukę i innowacje. Pojawiła się jednak obawa, że budżet Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) – przeznaczony na pionierskie projekty – zostanie znacząco obcięty. Protestują wybitni uczeni, w tym laureaci nagrody Nobla, oraz wiodące organizacje naukowe. Petycję „Przyjaciele ERC” poparł również prezes PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media