Młodzi naukowcy z ministerialnymi stypendiami

Młodzi naukowcy z ministerialnymi stypendiami

Adam Górka/www.pixabay.com

Dwudziestu pięciu magistrów i doktorów związanych z Polską Akademią Nauk otrzymało od ministra nauki i szkolnictwa wyższego stypendia dla młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez trzy lata. Ogółem na wsparcie 168 osób resort przeznaczył prawie 32 mln zł.

Laureaci stypendiów MNiSW związani z Polską Akademią Nauk

 • dr inż. Alicja Bachmatiuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • dr Piotr Bałazy – Instytut Oceanologii PAN
 • dr Michał Bola – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • dr Kamila Jolanta Baraniecka-Olszewska – Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • dr inż. Marcin Jakub Chrząszcz – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • dr Paweł Kazimierz Gładziejewski – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr Magdalena Górczyńska – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
 • dr Damian Jan Graczyk – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr Tomasz Klimsiak – Instytut Matematyczny PAN
 • dr Andrzej Zbigniew Kotarba – Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • dr Szymon Kubala – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr Adam Maciej Kubas – Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • dr Maciej Tomasz Krajcarz – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • dr Ewelina Wioletta Lipiec – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • dr Anna Izabela Łosiak – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • mgr Stefan Mateusz Mordalski – Instytut Farmakologii PAN
 • dr Marta Magdalena Moskot – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr Krzysztof Władysław Nalewajko – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • mgr inż. Łukasz Piotr Pawela – Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • dr inż. Piotr Mariusz Pieczywek – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • dr inż. Daniel Prochowicz – Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • dr Adam Sawicki – Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • dr Tomasz Wit Szerszeń – Instytut Sztuki PAN
 • dr Alicja Jadwiga Wierzcholska – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • dr Michał Jan Żmihorski – Instytut Ochrony Przyrody PAN

Pełną listę stypendystów można znaleźć na http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html