„Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”

PAN Oddział we Wrocławiu zaprasza na VIII Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”, organizowane cyklicznie od 2010 r.

logo WR pl

VIII Sympozjum
„Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”,
Wrocław 23-24.06.2017 r.

W 2010 roku Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk zorganizowała pierwsze sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych. Pomysłodawcą oraz inicjatorem tego wydarzenia był pierwszy przewodniczący komisji – Prof. Romuald Będziński, czł. koresp. PAN. Od 2010 roku sympozjum jest organizowane cyklicznie, co roku. W 2017 roku zapraszamy do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Jesteśmy przekonani, że tak jak w poprzednich latach młodzi naukowcy z uczelni wyższych Wrocławia, Zielonej Góry, Opola, a także z innych ośrodków naukowych będą prezentować swoje najnowsze osiągnięcia naukowe, wymieniać poglądy, a także nawiązywać kontakty, które w przyszłości zaowocują sukcesami.

Oddział PAN we Wrocławiu zaprasza do udziału w kolejnym sympozjum.

 

Strona VIII Sympozjum