O doskonałości naukowej w Polsce mówią...

 nkn bnr

 

JD nkn bannZWIĘKSZA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ POTRZEBY PUBLIKACJI.
Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Duszyńskim, prezesem  Polskiej  Akademii Nauk

 

PR nkn bannPOTRZEBUJEMY ZMIAN NA POZIOMIE SYSTEMOWYM.
Rozmowa z prof. dr hab. Pawłem Rowińskim, wiceprezesem PAN

 

EN nkn bannMŁODZI UCZENI BEZ MENTALNYCH BARIER SĄ NADZIEJĄ POLSKIEJ NAUKI.
Rozmowa z prof. Edwardem Nęcką, wiceprezesem PAN

 

EF nkn bannPOLSCY UCZENI JESZCZE NIE DORÓWNUJĄ NAJLEPSZYM.
Rozmowa z prof. Elżbietą Frąckowiak, wiceprezesem PAN

 

SCz nkn bannDANE NAUKOMETRYCZNE POKAZUJĄ POZYTYWNY OBRAZ MIEJSCA POLSKIEJ NAUKI W ŚWIECIE.
Rozmowa z prof. Stanisławem Jerzym Czuczwarem, wiceprezesem PAN

 

JPB nkn bannSUKCES BUDUJE SIĘ W OPARCIU O DŁUGOFALOWE DZIAŁANIE.
Rozmowa z Jean-Pierre`em Bourguignonem, prezesem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

 

ST nkn bannMUSICIE KONTYNUOWAĆ DROGĘ INTENSYWNEGO ROZWOJU.
Rozmowa z dr Saidem Tahą, wiceprezesem wydawnictwa Elsevier z siedzibą w Amsterdamie

 

JD nkn bannPOLSKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE POWINNO SIĘ ZMIENIĆ.
Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Duszyńskim, prezesem Polskiej  Akademii Nauk

 

Zapisy dwóch dni konferencji