Przyznano Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego – ustanowiony w roku 1997 - przyznaje Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk osobom lub instytucjom z kraju i z zagranicy, które wybitnie przyczyniły się do postępu organizacji i zarządzania,    oraz  za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną.

kotarbinski bann

W dniu 21 lutego 2017 roku Kapituła Medalu PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego w uznaniu wybitnych zasług za całokształt dorobku naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu wyróżniła Medalem PAN  im. Tadeusza Kotarbińskiego Profesora Stanisława Sudoła, oraz za wyróżniające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania wyróżniła Medalem PAN  im. Tadeusza Kotarbińskiego Panią Ewę Błaszczyk, Pana - Adama Nawałkę i drużynę narodową reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.  

Prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, doktor honorowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju nauk o zarządzaniu pracowników naukowych. Profesor S. Sudoł to wybitna postać w środowisku nauki polskiej, jeden z najbardziej uznanych i szanowanych twórców wielu dzieł naukowych i badawczych z dyscyplin nauki o zarządzaniu.
Jest autorem wyróżniających się dokonań praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania odznaczających się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną. Czynnie uczestniczył w życiu organizacji i towarzystw naukowych, rad programowych i redakcjach czasopism, komisjach i komitetach problemowych ministerstw, pastując także wiele odpowiedzialnych funkcji w swojej macierzystej uczelni.  Realizacja licznych projektów badawczych kierowanych przez Profesora była platformą do stworzenia tzw. „toruńskiej szkoły przemysłowych badań empirycznych”.

Ewa Błaszczyk, wybitna aktorka teatralna, filmowa, jedna z najbardziej znanych polskich aktorek śpiewających. Zwyciężczyni plebiscytu Polka 2006, uhonorowana tytułem Kobiety 2007 przez „Twój Styl”. Od 1994 roku związana z Teatrem Studio. Założycielka fundacji „Akogo?” , działającej na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin.  Celem fundacji było wybudowanie Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ewa Błaszczyk wnosi znaczący wkład w polskie życie kulturalne, ma wybitne osiągnięcia w praktycznym wdrażaniu zasad nowoczesnego zarządzania organizacjami.

Adam Nawałka i drużyna narodowa reprezentacji Polski w piłce nożnej. Adam Nawałka, to trener drużyny narodowej reprezentacji Polski w piłce nożnej, który w okresie jej prowadzenia wykazał się  wyróżniającymi dokonaniami praktycznymi w zakresie organizacji i zarządzania w obszarze tworzenia i kierowania złożonym zespołem ludzkim jakim jest drużyna narodowa w piłce nożnej. Trener Adam Nawałka reprezentując polską myśl szkoleniową, swoją wiedzą i podejściem do pracy opartym na zasadach dobrej roboty, przełamał przypisywany Polakom negatywny stereotyp trudności w organizacji zespołowego działania.   Wykazał, że profesjonalizm i konsekwentnie stosowany perfekcjonizm w działaniu, stanowi fundament w organizacji działania zespołowego tworzący sukces na arenie międzynarodowej.    Adam Nawałka jest osobą rozpoznawalną nie tylko w Polsce ale i Europie, która swoją działalnością przyczynia się do pozytywnej promocji wizerunku Polski i praktycznego wdrożenia zasad dobrej roboty za granicą.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne  jest obecne na polskim rynku książki 67 lat i wydało ponad 6.000 tytułów. Co roku jego nakładem ukazuje się ok. 70 nowych tytułów; ok. 40% z nich to wydawnictwa z zakresu zarządzania. PWE przyczyniło się zarówno do rozwoju nauk o zarządzaniu, jak też do rozwoju kształcenia specjalistów zarządzania i transferu nowoczesnej wiedzy do praktyki gospodarczej, co przełożyło się w istotnym stopniu na sukcesy transformacyjne polskiej gospodarki i na poziom jej rozwoju.  Dziś PWE S.A. jest liderem na rynku publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu