Warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne:  ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?. Spotkanie jest skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Warsztaty odbędą się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica (Sala Lustrzana) przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie. Rejestracja jest obowiązkowa.

Wydarzenie jest w szczególności skierowane do naukowców z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu planujących składanie wniosku ERC w konkursach Starting i Consolidator.

Celem warsztatów jest wsparcie naukowców w jak najlepszym przygotowaniu wniosku projektowego. Podczas pierwszej części spotkania zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem, realizacją i oceną wniosku ERC. W drugiej części warsztatów wybrani naukowcy będą mieli możliwość przedyskutowania swoich pomysłów badawczych podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z ekspertami.

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/Lvkb2gh2dadGQ13H3. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 o godzinie 11.00. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach, a także informacja o zakwalifikowaniu do sesji konsultacji indywidualnych (na podstawie informacji podanych w formularzu) zostaną przesłane mailem najpóźniej 7 dni przed spotkaniem.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Program spotkania

Granty ERC:
Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym przez okres do 5 lat. Są skierowane do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań. Więcej informacji na stronie ERC: https://erc.europa.eu/