PAN na Targach Książki 2019

Nadrzędna kategoria: Media

Targi Książki to największa impreza poświęcona książkom i czytelnictwu i nie mogło na niej zabraknąć obecności akademickiej. Dlatego, obok setek wystawców z kilkudziesięciu państw, swoją obecność zaznaczyła też Polska Akademia Nauk. Z jednej strony, wydawnictwo PAN zaprezentowało najciekawsze pozycje książkowe na swoim stoisku. Z drugiej, Akademia zorganizowała szereg wydarzeń towarzyszących – w tym roku skierowanych głównie do dzieci i młodzieży.

Warszawskie Targi Książki odbyły się w tym roku w dniach 23-26 maja na PGE Narodowym. Piękna pogoda nie powstrzymała miłośników książki od tłumnego przybycia na wydarzenie. Część z nich odwiedziło organizowane przez PAN pokazowe debaty oksfordzkie, poruszające ważne i trudne tematy społeczne. Rywalizujące na argumenty drużyny tworzyli licealiści, a w skład jury weszli doświadczeni debatanci: Agnieszka Starczewska - sędzia Warszawskiej Ligi Debatanckiej i Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, Witold Drożdżowski – mazowiecki mistrz debat oksfordzkich, a w roli marszałka wystąpił Michał Kruszyński, Prezes Zarządu Fundacji Nowy Głos. We wprowadzeniu do debat, Elżbieta Kujawska, dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki, zaznaczyła, że PAN planuje organizować debaty oksfordzkie coraz częściej, aby promować merytoryczne dyskusje społeczne. Michał Kruszyński dodał z kolei, że w Polacy mają trudności w wyrażaniu swoich racji i prowadzeniu rozmów, w których dominuje wymiana argumentów, a nie chęć wyrażania emocji. Debaty mają więc na celu wyrabianie umiejętności rozmawiania z naciskiem na uważne, wzajemne słuchanie.

Tytuł pierwszej debaty brzmiał „Problemy z królową. Nauczanie matematyki w polskim systemie edukacji”, a tezy - „Matematyka nie powinna być obowiązkowa na egzaminie dojrzałości”. Składy Drużyn Propozycji i Opozycji zostały dobrane na podstawie wyników losowania, a nie na bazie własnych przekonań uczestników. Dzięki takiemu zabiegowi, debata mogła opierać się wyłącznie na sile argumentów. Zespoły miały tydzień na przygotowanie swoich racji, które przedstawiły podczas debaty. Drużyna Propozycji oparła swoje przekonanie o tym, że matematyka powinna zostać usunięta z listy obowiązkowych przedmiotów do zdawania na maturze na wynikach raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wskazują one na duże trudności polskich licealistów w zdaniu tego przedmiotu na egzaminach. Idąc dalej, w swojej argumentacji, drużyna stwierdziła, że matematyka wymaga bezmyślnego wkuwania wzorów i formuł, ale nie uczy logicznego myślenia, potrzebnego w codziennym życiu. Zdaniem mówców ze Strony Propozycji, matematyka powinna zostać zastąpiona przez logikę, a zamiast przygotowywać się do niezwykle wymagającego dla uczniów egzaminu z matematyki, każdy powinien skupić się na rozwijaniu swoich mocnych stron. Opozycja odparła argumenty przeciwników stwierdzając, że matematyka jest dziedziną niezbędną do codziennego funkcjonowania. Zauważyła też, że wzory na maturze są podane, a realnie wymaga się umiejętności rozwiązywania zadań, do czego potrzebna jest właśnie umiejętność logicznego myślenia. Po przedstawieniu kolejnych racji, za silniejsze, jury uznało argumenty Opozycji: matematyka zostaje przedmiotem obowiązkowym na maturze.

Po chwili przerwy, drużyny przystąpiły do drugiej potyczki pt. „Sto lat demokratycznych wyborów w Polsce. Co daje nam demokratyczny spór?”. Tezą tej debaty było: głosowanie w wyborach powinno być obowiązkowe. Propozycja powołała się na rozwiązania z różnych państw, w których pójście na wybory jest obowiązkiem obywatela, ale nie musi pociągać za sobą odpowiedzialności karnej. Zdaniem Propozycji, przy niskiej frekwencji, takiej jak występuje podczas wyborów w Polsce, wyniki są niemiarodajne. Jako przyczynę szczególnie niskiej frekwencji wśród młodzieży podano trudności z dojazdami do miejsca zamieszkania studentów, na co dzień przebywających w miastach danych uczelni. Zdaniem opozycji, kluczowym dla większej miarodajności wyborów jest zwiększenie świadomości politycznej obywateli. Przymuszanie ich do głosowania nie jest więc dobrym rozwiązaniem. Po skończonej debacie, jury orzekło, że wygrała Drużyna Opozycji, jako że przeciwnicy mieli trudności z poparciem swojej tezy silnymi i wiarygodnymi argumentami.

Poza ćwiczeniem młodzieży w umiejętności merytorycznej dyskusji, w tym roku, Polska Akademia Nauk postawiła na zarażanie miłością do nauki i książek także najmłodszych. W sobotę, 25 maja zorganizowano konkurs dla dzieci na projekt oprawy własnej książki. Współorganizatorem wydarzenia była niemal dwustuletnia Biblioteka Kórnicka, od 1953 roku należąca do PAN. Pośród 350 tysięcy woluminów można w niej znaleźć rękopisy Adama Mickiewicza, czy Juliusza Słowackiego. W konkursie wzięło udział blisko 30 dzieci, a najmłodsza uczestniczka miała 2,5 roku. Jury przewodzone przez dyrekcję Biblioteki Kórnickiej wyłoniło aż 8 pierwszych nagród.

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019

WTK 2019