Monografia „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego” prof. Joanny Tokarskiej-Bakir z Instytutu Slawistyki PAN nominowana do Nagrody NIKE

Nadrzędna kategoria: Media

Książka Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego autorstwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir została nominowana do Nagrody NIKE.

Pod klątwą cover.jpg

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir jest wybitną antropolożką kultury o międzynarodowej renomie. Autorką wielu monografii, takich jak: Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne (Wrocław 1997), Legendy o krwi. Antropologia przesądu (Warszawa 2008), czy Okrzyków pogromowych. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946 (Wołowiec 2012). Jest redaktorem naczelnym pisma „Studia Litteraria et Historica” (wyd. IS PAN), laureatką wielu nagród, m.in. Nagrody im. Poli Nireńskiej i Jana Karskiego (2007 r.) oraz Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała (2010 r.). Została uhonorowana medalem „Powstanie w getcie warszawskim" przez Związek Żydowskich Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Odznaczenie to zostało jej przyznane "w uznaniu zasług w zakresie przeciwdziałania nacjonalizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi".

Swoją ostatnią książkę, nominowaną do Nagrody Nike, zaczynała pisać z przekonaniem, że

pogrom był ubecką prowokacją: „Przypadkiem nawiązałam kontakt z Michałem Chęcińskim, człowiekiem otwartym i życzliwym, który udostępnił mi swoje zbiory. Jego wydana w 1983 r. książka Poland. Communism. Nationalism. Anti-semitism była podstawową przesłanką wskazującą w drugim śledztwie kieleckim na robotę ubecką.(…). Tak zdobyłam bezpośredni dostęp do źródeł, na których oparto sugestie o prowokacji. Kiedy jednak przejrzałam materiały dotyczące pogromu, nie mogłam uwierzyć, że tak słabe dowody mogły się stać podstawą hipotezy rozważanej przez IPN” – mówiła autorka w rozmowie z Dorotą Wodecką. (Cyt. na podstawie: wyborcza.pl/7,75517,24812774,nike-2019-znamy-20-tytulow-nominowanych-do-najwazniejszego.html).

 W 2018 r. prof. Tokarska-Bakir za swoją monografię Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego otrzymała Nagrodę naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dziedzinie historii kultury.