Stypendia prezesa PAN dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

Nadrzędna kategoria: Media

Dziesięcioro doktorantów z instytutów naukowych PAN otrzymało stypendia prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Gratulujemy laureatom!

Studencka czapka i dyplom leżą na stole

Stypendia za wybitne osiągnięcia trafią do następujących osób (kolejność alfabetyczna):

  1. Łukasz Ciszewski (Instytut Chemii Organicznej PAN);
  2. Paweł Jakub Czerwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN);
  3. Agata Dorota Kołodziejczyk (Instytut Chemii Fizycznej PAN);
  4. Tymoteusz Król (Instytut Slawistyki PAN);
  5. Jan Ludwiczak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN);
  6. Henryka Netzel (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
  7. Adam Olejniczak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN);
  8. Swayamtrupta Panda (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
  9. Justyna Słowiak (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN);
  10. Damian Zaremba (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN).

Stypendia – przewidziane na rok akademicki 2019-2020 – mają pomóc w osobistym rozwoju młodych badaczy. O ich przyznanie doktorantom wnioskowali dyrektorzy instytutów naukowych PAN. Specjalny zespół ocenił zgłoszenia i sporządził listę rankingową. Na tej podstawie prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyznał 27 listopada stypendia.

To już czwarta edycja programu stypendialnego. Pieniądze wypłacą doktorantom jednorazowo w 2019 r. instytuty PAN (z funduszy przekazanych na ten cel przez prezesa PAN).

Uroczyste wręczenie stypendiów oraz nagród naukowych Wydziałów PAN odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Więcej informacji o stypendiach