Prezesi PAN i PAU o tzw. ustawie dyscyplinującej sędziów

Nadrzędna kategoria: Media

„Wejście w życie ustawy pogłębia polityczne podziały, stawia również pod znakiem zapytania gotowość strony rządowej do prowadzenia prac nad szybkim zakończeniem kryzysu w drodze rzetelnego dialogu. Wątpliwości te zwiększają ponadto zapowiedzi stosowania sankcji wobec sędziów (…)” – piszą w stanowisku z 14 lutego prezesi Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

Widok z góry na stół, przy którym obradują uczestnicy „Forum dla praworządności”

Sygnatariuszami dokumentu są: prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, prezes PAU prof. Jan Ostrowski, były prezes PAU prof. Andrzej Białas oraz były prezes PAN prof. Andrzej Legocki.

Przypominają oni, że 31 stycznia 2020 r. w Warszawie – z inicjatywy PAN i PAU – obradowało „Forum dla praworządności”. Jego celem był merytoryczny dialog o reformie sądownictwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk sędziowskich i naukowych oraz sektora pozarządowego.

„Niemal wszyscy uczestnicy Forum, wyjąwszy przedstawicieli Urzędu Prezydenta RP oraz Wicepremiera Jarosława Gowina, ocenili krytycznie ustawę dyscyplinującą sędziów” – wskazują prezesi PAN i PAU w swoim stanowisku i dodają: „Prezydent RP podpisał ustawę tuż po zakończeniu obrad Forum i nie skorzystał z sugestii odroczenia wejścia jej w życie, co umożliwiłoby kontynuację naszych prac z nadzieją na możliwy bliski kompromis, lecz także rzetelne negocjacje z udziałem polityków”.

Sygnatariusze dokumentu wskazują, że całkowita dominacja parlamentarnej większości rządowej nad KRS narusza zasadę trójpodziału władz. Zwracają uwagę, że potrzebna jest głęboka, merytoryczna debata, zgodna ze standardami konstytucyjnymi i europejskimi, prowadzona w oparciu o rzetelną, naukową analizę stanu naszego sądownictwa oraz rozwiązań przyjętych w innych państwach.

„I dlatego będziemy wspólnie, pod auspicjami PAN i PAU, kontynuować obrady Forum i prowadzić prace nad propozycją rzetelnej reformy sądownictwa, a zwłaszcza ustaw: o KRS oraz o Sądzie Najwyższym, w kontekście niezawisłości sędziów i niezależności władzy sądowniczej” – zapowiadają prezesi PAN i PAU.

Stanowisko prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie „Forum dla praworządności” wobec wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (tzw. „ustawa dyscyplinująca sędziów” (Kraków, Warszawa, 14 lutego 2020 r.)

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Fot. Agnieszka Deluga-Góra / PAN