„Forum dla praworządności”: spotkanie robocze o KRS

Nadrzędna kategoria: Media

Jak kształtować skład Krajowej Rady Sądownictwa (KRS)? Dyskutowali o tym 6 marca w Warszawie uczestnicy pierwszego spotkania roboczego, zorganizowanego w ramach „Forum dla praworządności”. Konsultacje o reformie wymiaru sprawiedliwości zainicjowała Polska Akademia Nauk (PAN) we współpracy z Polską Akademią Umiejętności (PAU).

FORUM_06-03-DGA_5356.jpg

Obradom w Pałacu Staszica przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Spotkanie poświęcono w całości Krajowej Radzie Sądownictwa. Debata dotyczyła następujących kwestii.

 • Jak bez zmiany konstytucji RP oraz prawa UE ukształtować skład KRS, aby zapewnić jej działaniom wysoki poziom etyczny i merytoryczny oraz demokratyczną legitymizację?
 • Czy ustawa wykonująca wytyczne art. 187 konstytucji RP powinna określać liczbę sędziów wybranych spośród: Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, rejonowych i wojskowych?
 • Czy wprowadzenie nowego modelu kształtowania składu KRS powinno nastąpić po zakończeniu kadencji obecnej Rady?

Każdy z uczestników przedstawił krótko swoją diagnozę i argumenty, a następnie odbyła się dyskusja.

Uczestnicy spotkania

W konsultacjach wzięli udział:

 • Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu,
 • Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta,
 • Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną,
 • Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
 • Janusz Drachal, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych,
 • Rafał Stankiewicz, członek Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • Arkadiusz Tomczak, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,
 • Michał Hara, naczelnik wydziału w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, adwokat,
 • eksperci: prof. Leszek Bosek (Uniwersytet Warszawski), prof. Anna Gorecka-Żołyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński), prof. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński),
 • przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk: prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, były prezes PAN prof. Andrzej Legocki i członek PAN prof. Hubert Izdebski,
 • przedstawiciel Polskiej Akademii Umiejętności: prof. Stanisław Sołtysiński.

Obserwatorami spotkania z ramienia PAN byli: prof. Andrzej Bierć, prof. Stanisław Filipowicz, prof. Ewa Łętowska, prof. Celina Nowak, prof. Paweł Rowiński i prof. Andrzej Rychard.

O konsultacjach

„Forum dla praworządności” to inicjatywa Polskiej Akademii Nauk realizowana we współpracy z Polską Akademią Umiejętności. Celem jest merytoryczny dialog o reformie wymiaru sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że spotkanie inauguracyjne odbyło się 31 stycznia 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz oraz środowisk prawniczych i naukowych. Marcowe konsultacje ws. KRS to pierwsze spotkanie robocze w ramach prac Forum.

FORUM_06-03-DGA_5321.jpg

FORUM_06-03-DGA_5327.jpg

FORUM_06-03-DGA_5330.jpg

FORUM_06-03-DGA_5334.jpg

FORUM_06-03-DGA_5344.jpg

FORUM_06-03-DGA_5349.jpg

FORUM_06-03-DGA_5350.jpg

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra / PAN