Badacze PAN doradzą resortowi nauki ws. pandemii COVID-19

Nadrzędna kategoria: Media

Specjalny zespół doradczy został powołany 25 marca przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Cel? Formułowanie rekomendacji odnośnie walki z koronawirusem SARS-CoV-2. W gronie ekspertów znaleźli się uczeni związani z Polską Akademią Nauk (PAN).

Grafika prezentuje koronawirusa sumbolicznie wziętego pod lupę 

Zespół doradczy ds. działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. To pełna nazwa nowej grupy, powołanej na mocy odpowiedniego zarządzenia ministra.

W składzie znaleźli się:

  • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. Janusz Bujnicki – członek korespondent PAN, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej,
  • prof. Jakub Gołąb – członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN,
  • prof. Paweł Grieb – badacz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
  • prof. Maciej Żylicz – członek rzeczywisty PAN, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista członków zespołu jest dostępna w zarządzeniu.

Pracami pokieruje prof. Maciej Żylicz. Eksperci będą przedstawiać ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego:

  • raporty o sytuacji epidemicznej,
  • informacje o najnowszych badaniach naukowych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19,
  • analizę potrzeb polskich uczonych, którzy angażują się w walkę z pandemią,
  • rekomendacje działań.

Stanowiska będą uzgadniane na posiedzeniach. Przewidziano możliwość zdalnych konsultacji.

Źródło informacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego