Skuteczniejsza walka z COVID-19 udział Centrum Badań Kosmicznych PAN w projekcie HERoS

Nadrzędna kategoria: Media

Specjaliści z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN wezmą udział w nowym projekcie HERoS. Cel – skuteczniejsza walka z pandemią.

 teamwork-covid-21-04-2020.jpg

Na początku kwietnia ruszył nowy międzynarodowy projekt Health Emergency Response in Interconnected Systems (HERoS) mający wspomóc walkę z pandemia SARS-CoV-2. Celem projektu jest udoskonalenie reagowania na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, w tym także metod zapobiegania szerzeniu dezinformacji powodujących nieracjonalne zachowania społeczeństwa.

Projekt składać się będzie z dwóch etapów:

  • Pierwszy – to wielopłaszczyznowa analiza sytuacji i opracowanie rekomendacji dla podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią (np. administracji państwowej, służby zdrowia, centrów zarządzania kryzysowego, logistyków);
  • Drugi – to opracowanie narzędzi i metod służących zapobieganiu i łagodzeniu skutków pandemii w przyszłości.

Udział CBK PAN

Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN pomogą zoptymalizować działania systemowe związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Konkretnie CBK PAN będzie odpowiedzialne za analizę i wizualizację danych obrazujących stan faktyczny oraz wyniki modelowania. 

O projekcie

Projekt HERoS realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum, którego koordynatorem jest fińska uczelnia ekonomiczna Svenska Handelshögskolan. Łącznie bierze w nim udział 11 partnerów z 6 krajów Europy. Projekt finansowany jest z funduszy programu ramowego UE Horyzont 2020, jego budżet to ponad 2,8 mln euro. Zakończenie projektu zaplanowanie jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Źródło informacji: Centrum Badań Kosmicznych, CORDIS/EC