Zdalne posiedzenia komitetów naukowych PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Polska Akademia Nauk (PAN) przygotowała dla komitetów naukowych wygodne rozwiązania umożliwiające zorganizowanie spotkań online. Wprowadzamy je w trosce o zdrowie uczonych, w związku z pandemią COVID-19.

Mężczyzna rozmawiający z pracownikami podczas wideokonferencji (ilustracja)

Wybraliśmy sprawdzoną platformę Microsoft Teams, oferującą m.in. pracę zdalną i wideokonferencje. Dostęp do niej otrzymają członkowie wszystkich 77 komitetów naukowych PAN, wyłonieni w niedawnych wyborach na kadencję 2020-2023.

Pierwszeństwo mają te komitety, które nie miały jeszcze szansy zebrać się na pierwszym posiedzeniu. Dla nich przygotowaliśmy dodatkowo system do internetowego głosowania, który umożliwi wybór przewodniczącego i prezydium. Szczegóły przekażemy członkom mailowo.

W następnym etapie (za około 3-4 tygodnie) z rozwiązania Microsoft Teams będą mogły skorzystać te komitety, które zebrały się na pierwszym posiedzeniu jeszcze przed wprowadzeniem restrykcji związanych z pandemią. W tym przypadku prosimy członków o kontakt z pracownikami odpowiednich wydziałów PAN.

Zdalne posiedzenia komitetów naukowych PAN są możliwe dzięki rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759).

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk