Konkurs na polsko-szwajcarskie badania nad COVID-19

Nadrzędna kategoria: Media

Organizuje go Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF). Naukowcy mogą składać wnioski najpóźniej do 26 maja 2020 r.

Badaczka w stroju ochronnym trzyma probówkę z napisem „szczepionka, koronawirus”

W ramach konkursu ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty poświęcone badaniom nad chorobą COVID-19. Możliwe są dwa modele współpracy:

  • dwustronny – realizowany przez zespoły z Polski i Szwajcarii,
  • trójstronny – rozszerzony o zespoły wywodzące się z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol.

Otrzymane fundusze można przeznaczyć na:

  • wynagrodzenie dla zespołu badawczego,
  • stypendia dla studentów lub doktorantów,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,
  • pokrycie innych wydatków niezbędnych do realizacji projektu.

NCN przeznaczy dla polskich zespołów w sumie 4 mln zł. Merytoryczną oceną wniosków zajmie się SNSF jako tzw. agencja wiodąca.

Zasady i terminy

Wnioski wspólne muszą złożyć w systemie mySNSF szwajcarskie zespoły badawcze. Termin upływa 25 maja 2020 r. o godz. 17.00.

Polskie zespoły badawcze muszą natomiast złożyć wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF. Mają na to czas do 26 maja 2020 r. do godz. 16.00. Dodatkowo trzeba załączyć wnioski wspólne (te same, co przesłane do SNSF).

W przypadku współpracy trójstronnej każdy z zespołów badawczych musi złożyć dodatkowo wniosek do właściwej instytucji finansującej badania naukowe, zgodnie z obowiązującymi w niej wymogami.

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja  są dostępne na stronie NCN.

Ogłoszenie wyników konkursu ALPHORN-COVID-19 nastąpi najpóźniej do końca października 2020 r.

Źródło informacji: Narodowe Centrum Nauki