Badania nad COVID-19: instytuty PAN z grantami NCN

Nadrzędna kategoria: Media

Opracowanie szybkiego testu paskowego na koronawirusa. Zrozumienie jak SARS-CoV-2 działa na poziomie molekularnym. To przykłady projektów, które będą realizowane w instytutach Polskiej Akademii Nauk (PAN) dzięki dofinansowaniu od Narodowego Centrum Nauki (NCN).

fiolka z napisem COVID-19; laborant wpisuje znak minus na etykiecie

Właśnie poznaliśmy wyniki konkursu „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. W sumie naukowcy zgłosili 262 wnioski. Wśród 19 docenionych propozycji 5 wywodzi się z instytutów PAN. Oto szczegóły.

Lista nagrodzonych projektów

Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA

 • prof. dr hab. Elżbieta Kierzek
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • 990 tys. zł

TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19

 • dr Paweł Zmora
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • 988 tys. zł

Ustalenie struktury 3D kluczowych regionów regulatorowych na końcach 5’ i 3’ RNA wirusa SARS-CoV-2 i zidentyfikowanie małocząsteczkowych związków uniemożliwiających tworzenie się tych struktur

 • prof. dr hab. Janusz Bujnicki, członek korespondent PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • 951 tys. zł

Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2

 • prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • 384 tys. zł

Szybkie i łatwe w przeprowadzeniu testy na obecność SARS-CoV-2 z użyciem narzędzi CRISPR

 • prof. dr hab. Matthias Bochtler
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • 243 tys. zł

Serdecznie gratulujemy liderom projektów oraz ich zespołom.

O grantach

NCN ogłosiło konkurs pod koniec marca. Celem było wytypowanie wartościowych propozycji badawczych, które poszerzą naszą wiedzę o koronawirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19. Chodzi szczególnie o rozwiązania, które przyczynią się do skuteczniejszej diagnozy i leczenia oraz zapobiegania psychologiczno-społecznym skutkom pandemii.

Źródło informacji: Narodowe Centrum Nauki