Stanowisko Prezydium PAN w sprawie reformy Akademii

Nadrzędna kategoria: Media

Komitet Polityki Naukowej – działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przedstawił niedawno propozycję reformy Polskiej Akademii Nauk. Prezentujemy stanowisko Prezydium PAN w tej sprawie, przyjęte 19 maja 2020 r.

stanowisko-pan-21-05-2020.jpg

Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 19 maja 2020 r. w sprawie propozycji Komitetu Polityki Naukowej dotyczących reformy Polskiej Akademii Nauk (PAN)

Środowisko Polskiej Akademii Nauk z zaskoczeniem przyjęło propozycje Komitetu Polityki Naukowej dotyczące reformy Polskiej Akademii Nauk (PAN) z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Panem Jarosławem Gowinem, Wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo z dnia 14 stycznia 2020 r. znak DN.WN.401.1.2020) władze Polskiej Akademii Nauk rozpoczęły przygotowania do konsultacji w ramach środowiska PAN trzech koncepcji reformy PAN wskazanych przez MNiSW w tym piśmie. Propozycje zawarte w dokumencie przygotowanym przez Komitet Polityki Naukowej nie odnoszą się do żadnej z tych koncepcji.

W tej sytuacji Prezydium PAN wyraża pełne poparcie dla:

  1. Stanowiska zespołu do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk w związku z dokumentem „Propozycje Komitetu Polityki Naukowej dotyczące reformy Polskiej Akademii Nauk (PAN) z dnia 30 kwietnia 2020 r.”
  2. Stanowiska Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński

Pobierz skan stanowiska Prezydium PAN