Prezydium PAN apeluje o równe szanse w staraniach o granty

Nadrzędna kategoria: Media

Biblioteka Kórnicka, Ogród Botaniczny w Powsinie, zagraniczne stacje naukowe. To przykłady jednostek Polskiej Akademii Nauk, które nie mają osobowości prawnej, a przez to nie mogą się dziś ubiegać o granty badawcze. O zmianę przepisów apeluje Prezydium PAN w stanowisku z 19 maja 2020 r.

research21-05-2020sml2.jpg

Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 19 maja 2020 r. w sprawie umożliwienia wszystkim jednostkom naukowym PAN ubiegania się o granty badawcze

Prezydium PAN wyraża zdecydowane przekonanie, iż należy podjąć niezwłoczne działania zmierzające do zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej na celu umożliwienie jednostkom naukowym PAN nieposiadającym osobowości prawnej ubieganie się o granty w konkursach organizowanych przez wszystkie uprawnione do tego instytucje, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Zmiany uregulowań prawnych powinny umożliwić takim jednostkom jak Biblioteka Gdańska PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, zagraniczne stacje naukowe PAN, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu czy PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie udział w tych konkursach na zasadach pełnej równorzędności – w prawach, którymi dysponują w tym zakresie instytuty PAN i inne jednostki naukowe w Polsce.

Pobierz skan Stanowiska Prezydium PAN