Apel naukowców o strategiczne wsparcie inżynierii biomedycznej

Nadrzędna kategoria: Media

Skala pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencje dla ochrony zdrowia powinny uświadomić rządzącym, jak ważne jest rozwijanie nowych narzędzi diagnostycznych i telemedycznych – wskazuje Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. W stanowisku z 29 maja apeluje o utworzenie strategicznego programu na poziomie krajowym.

„Komitet zwraca się do rządu o ustanowienie programu strategicznego nakierowanego na rozwój inżynierii biomedycznej i służy wiedzą ekspercką w określaniu konkretnych kierunków badań w tym obszarze” – czytamy w dokumencie.

Drugą propozycją jest wydzielenie przez Narodowe Centrum Nauki panelu dedykowanego biocybernetyce oraz inżynierii biomedycznej. Dziś zdarza się, że projekty z tych dziedzin przepadają w konkursach i nie dostają grantów, bo nie są dopasowane do tematyki obowiązujących paneli.

Urządzenie Ventil, uwagę zwracają 2 rurki – rozgałęziacze

Na zdjęciu urządzenie Ventil. To „rozgałęziacz” umożliwiający podłączenie do respiratora nie jednego, a dwóch pacjentów. Aparat zbudował zespół prof. Marka Darowskiego z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Twórca wynalazku przez lata szukał inwestora, dzięki któremu urządzenie mogłoby trafić na rynek. Szansa nadarzyła się w związku z pandemią COVID-19. Dzięki finansowaniu z resortu nauki ruszyła produkcja tak potrzebnego sprzętu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska komitetu.

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN z 29 maja 2020 r.

(śródtytuły od redakcji)

W imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN wyraża podziękowanie wszystkim zespołom lekarzy i inżynierów zaangażowanym w rozwój i szybkie wdrożenie do praktyki medycznej rozwiązań technicznych, mających na celu przyspieszenie diagnostyki i poprawę efektywności metod terapeutycznych stosowanych w walce z epidemią COVID-19, a także usprawnienie opieki medycznej z zastosowaniem narzędzi telemedycyny.

Wyciągnijmy wnioski z pandemii

Znaczenie rozwiązań technicznych, rozwijanych na potrzeby systemu ochrony zdrowia przez inżynierów biomedycznych i biocybernetyków, jest szczególnie widoczne w okresach podwyższonego zagrożenia, takich jak obecna epidemia.

Skala pandemii oraz to, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia w każdym dotkniętym nią kraju, powinna uświadomić osobom podejmującym decyzje o finansowaniu nauki, niezależnie od ich politycznej afiliacji, jak ważne jest rozwijanie nowych technicznych narzędzi medycznych, zwłaszcza tych pozwalających na diagnostykę i lecznictwo zdalne.

Bez długoterminowych i planowych inwestycji w ten obszar nauki nie będziemy mogli dobrze przygotować się na podobne zagrożenia, które niewątpliwie będą pojawiać się w nadchodzących dekadach.

Apel naukowców

W związku z tym, działając w imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce i na rzecz rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna, Komitet apeluje do władz państwowych o całościową dbałość o warunki rozwoju nauki w naszym kraju oraz szczególną opiekę nad interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi prowadzonymi w zakresie inżynierii biomedycznej.

Komitet wyraża przekonanie, że tego typu badania i prace istotnie wpływają na zdrowotność społeczeństwa i poziom usług medycznych oraz kreują lepszą perspektywę istotnych sukcesów polskiej gospodarki i zatrudnienia kształconym w 11 polskich uczelniach wysokiej klasy specjalistom w zakresie inżynierii biomedycznej.

Komitet zwraca się do rządu RP o ustanowienie programu strategicznego nakierowanego na rozwój inżynierii biomedycznej i służy wiedzą ekspercką w określaniu konkretnych kierunków badań w tym obszarze.

Finansowanie badań

Komitet ponawia również swój apel o wydzielenie w Narodowym Centrum Nauki panelu poświęconego ocenie wniosków projektowych z obszaru biocybernetyki i inżynierii biomedycznej i przypomina, że w chwili obecnej wciąż zdarza się, że projekty z tego obszaru badawczego są eliminowane z oceny z powodu ich niedopasowania do tematyki panelu.

Źródło informacji: Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Zdjęcie: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN