Program stypendialny PASIFIC: Pierwsze spotkanie rady doradczej

Nadrzędna kategoria: Media

50 utalentowanych naukowców z zagranicy przyjedzie do Polski, by realizować swoje badania w instytutach PAN. Rekrutacja ruszy w 2021 roku, ale przygotowania już idą pełną parą. Za nami owocne konsultacje ze znakomitymi uczonymi, którzy podzielili się  z Akademią swoimi doświadczeniami z podobnych projektów.

PASIFIC

Spotkanie rady doradczej programu PASIFIC odbyło się (w formule online) 16 czerwca. Wzięli w nim udział:

  • Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, koordynator projektu,
  • Michael Giersig, prof. Michał Misiurewicz, prof. Jerzy Paszkowski, prof. Barbara Romanowicz, prof. Oliver Jens Schmitt,
  • przedstawicielki Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Uczestnicy omówili strategie promocyjne oraz proces selekcji kandydatów. Dziękujemy ekspertom za cenne i inspirujące sugestie.

O stypendiach

PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach MSCA COFUND) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

50 naukowców dowolnej narodowości przyjedzie na 2 lata do naszego kraju. Swoje badania będą realizować w instytutach PAN oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Stypendystów wyłonimy w 2021 roku. Każdy otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 125 euro. Z kolei budżet na projekt badawczy wynosi do 60 tys. euro. W pakiecie są również liczne szkolenia, warsztaty oraz mentoring.

Szczegóły na stronie programu PASIFIC.

Źródło informacji: Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN